Kitöltési útmutató – a középfokú végzettségű egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó kérdőívhez

A középfokú végzettséggel rendelkező ápolókra, asszisztensekre és további középfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők létszámára, valamint az egyes szakképesítésekhez kapcsolódó üres álláshelyekre vonatkozó adatok kitöltését az alábbiak szerint szíveskedjenek megtenni. (Kérjük, hogy az „Ápolók”, „Asszisztensek, „További középfokú eü. szakkép.” lapok mindegyikét szíveskedjen kitölteni.)

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több megyében is rendelkezik telephellyel, úgy kérjük a táblázatot megyénként külön kitölteni. Több táblázat kitöltése esetén annak a megyének a megnevezését, melyre az adatszolgáltatás vonatkozik, az „intézményi adatok” lap 12. sorában szükséges feltüntetni.

1. Létszámra vonatkozó adatok

Az alábbi jellemzők szerinti létszámokat kérjük, hogy lehetőség szerint teljes munkaidőre vetítve tüntessék fel, mely tartalmazza a közreműködői szerződés alapján az adatszolgáltató intézményben tevékenységet ellátókat is. (A közölt létszámokba kérjük, ne számítsák bele azon munkatársakat, akik az egészségügyi szolgáltatójuknál állnak jogviszonyban, de közreműködőként kizárólag más intézményben végzik tevékenységüket.)

B oszlop: Az optimális működéshez szükséges létszám szakképesítésenként

Az egészségügyi szolgáltató megítélése szerint a megfelelő működéshez szükséges létszám feltüntetését kérjük, mely így eltérhet a minimumrendelet alapján meghatározható létszámtól. Ennek megfelelően az egészségügyi szolgáltató által meghatározott, a feladatellátásához ideálisnak tartott létszámot és szakképesítés szerinti összetételt szíveskedjenek megadni.

C oszlop: Betöltött álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma

Kérdésünk az egészségügyi szolgáltatónál középfokú egészségügyi szakképesítéssel feladatot ellátó szakemberek létszámára irányul, az általuk ténylegesen birtokolt egészségügyi szakképesítések szerinti bontásban.

A dolgozót azon szakképesítésnél kérjük feltüntetni, amely szakképesítés az adott álláshely betöltéséhez szükséges kompetenciát biztosítja számára.

Pl.: ha az érintett szakember rendelkezik gyakorló ápoló, ápoló és nefrológiai szakápoló szakképesítésekkel is, és a munkavégzéséhez a nefrológiai szakápolói ismeretei szükségeltetnek, ebben az esetben a szakember ez utóbbi mezőbe sorolandó be.

Amennyiben egy személy több megegyező szintű szakképesítéssel rendelkezik, kérjük, hogy az érintett személy kizárólag annál vagy azoknál a szakképesítés(ek)nél kerüljön feltüntetésre, amely szakképesítéssel, szakképesítésekkel ténylegesen ellátja feladatát. Amennyiben több szakképesítéshez köthető valamely szakember feladatellátása, akkor az érintett létszámát törtszámokkal szükséges feltüntetni az érintett szakképesítések között.

Pl.: Abban az esetben, ha például valamely teljes munkaidőben dolgozó szakember feladatának ellátásához az általa megszerzett felnőtt intenzív szakápoló és a gyermek intenzív szakápoló végzettség is kapcsolódik, úgy az érintettet az említett szakképesítések között 0,5-0,5 fővel – vagy az ellátott feladatoknak megfelelő arányban – szükséges feltüntetni. (Az egy személy után tett adatszolgáltatás összértéke nem haladhatja meg az 1-et).

A betöltött álláshelyeken foglalkoztatottak létszámát az OKJ szerint jelenleg megszerezhető szakképesítések szerinti bontásban kérjük feltüntetni. A jelenleg már nem megszerezhető szakképesítéssel rendelkezők létszámát a jelenleg megszerezhető szakképesítés(ek)hez szíveskedjenek besorolni az előző pont szerint.

Ezzel együtt javasoljuk, hogy a leggyakrabban előforduló

- OKJ előtti „Általános ápoló és általános asszisztens” végzettséggel tevékenységet ellátókat az „Általános ápolási és egészségügyi asszisztens”,
- „Felnőtt szakápoló” végzettséggel tevékenységet ellátókat az „Gyakorló ápoló” sorban szíveskedjenek feltüntetni.

D oszlop: Nyugdíjkorhatárt elért munkavállalók, valamint a 2021. június 30-ig várhatóan nyugdíjba vonuló, vagy nyugdíjkorhatárt elérők létszáma

A becsült létszámba kérjük beszámítani azon munkatársakat,

- akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötték, de jelenleg is dolgoznak, illetve azokat a szakembereket,
- akik 2021 június 30-ig vagy betöltik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy azt megelőzően (pl.: a nőkre vonatkozó 40 éves szolgálati idő letöltése okán) várhatóan nyugdíjba vonulnak.

2. Betöltetlen álláshelyekre vonatkozó adatok

E oszlop: Üres álláshelyek száma

A betöltetlen álláshelyek darabszámát szíveskedjenek feltüntetni, így 1 álláshelynek tekintve a teljes, és 1-nek a részmunkaidős álláshelyet is.

F oszlop: Az üres álláshelyek közül a tartósan betöltetlen álláshelyek száma

Az előző pont szerinti álláshelyek közül a legalább fél éve betöltetlen álláshelyek száma.