Kitöltési útmutató - Rezidens keretszám felmérés, „Létszámadatok” munkalap

Kitöltési útmutató

Rezidens keretszám felmérés, „Létszámadatok” munkalap

C oszlop: Az optimális működéshez szükséges létszám szakképesítésenként

Egy olyan létszám meghatározását kérjük, mely az intézmény megítélése szerint a megfelelő működéshez szükséges, így tehát a feltüntetett létszám eltérhet a minimumrendelet alapján meghatározható létszámtól. Kérjük, hogy a létszámot lehetőség szerint teljes munkaidőre vetítve tüntessék fel.

D oszlop: Betöltött szakorvosi és kórházi-klinikai szakgyógyszerészi álláshelyek száma szakképesítésenkénti bontásban

Kérjük, hogy a létszámot lehetőség szerint teljes munkaidőre vetítve tüntessék fel, mely tartalmazza a közreműködői szerződés alapján tevékenységet ellátókat is.

E oszlop: Szakorvosok átlagéletkora szakképesítésenként

Amennyiben lehetőség van rá, a közreműködői szerződés alapján foglalkoztatott szakorvosok figyelembe vételével.

F oszlop: Azon szakorvosok (és kórházi-klinikai szakvizsgával rendelkező szakgyógyszerészek) száma, akik 2022. december 31-ig elérik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt

Függetlenül attól, hogy az érintett tovább dolgozik–e az intézményben, vagy ténylegesen nyugdíjba vonul. Amennyiben rendelkeznek olyan dolgozóval, aki már nyugdíjba vonult, de emellett továbbra is folytatja tevékenységét az intézményben, úgy kérjük, ezeket a munkatársakat is itt tüntessék fel.

G oszlop: Azon szakorvosok (és kórházi-klinikai szakvizsgával rendelkező szakgyógyszerészek) száma, akik 2023. január 1. és 2026. december 31. között elérik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt

Függetlenül attól, hogy az érintett tovább dolgozik–e az intézményben, vagy ténylegesen nyugdíjba vonul.

A D, F és G oszlopok kitöltését az alábbiak figyelembevételével szíveskedjen megtenni:

 1. amennyiben egy személy több szakvizsgával is rendelkezik, kérjük, hogy az érintett személy kizárólag annál vagy azoknál a szakképesítésnél kerüljön feltüntetésre, amely szakképesítéssel, szakképesítésekkel ténylegesen ellátja feladatát,
 2. amennyiben több szakvizsgához köthető az adott szakorvos feladatellátása, akkor az adott szakorvos létszámát törtszámokkal (az ellátott feladatoknak megfelelő arányban) szükséges feltüntetni az érintett szakvizsgák között, külön kezelve az alap- és ráépített szakképesítéseket. Ennek megfelelően, amennyiben az érintett szakorvos például
  1. egy alap és egy ráépített szakképesítéssel rendelkezik, úgy az alap szakképesítések és a ráépített szakképesítések kategóriájában is 1-1 főként szükséges feltüntetni.
  2. egy alap és két ráépített szakképesítéssel rendelkezik, úgy az alap szakképesítésnél 1 fővel, a ráépített szakképesítések között pedig 0,5-0,5 fővel szükséges feltüntetni.
  3. egy alap és három ráépített szakképesítéssel rendelkezik, úgy az alap szakképesítésnél 1, a ráépített szakképesítések között pedig 0,33 fővel szükséges fel feltüntetni.
  4. két alap és egy ráépített szakképesítéssel rendelkezik, úgy az alap szakképesítéseknél 0,5-0,5 fővel, a ráépített szakképesítések között pedig 1 fővel szükséges feltüntetni a szakorvos által birtokolt szakképesítéseknél.
 3. Az egy szakorvos után tett adatszolgáltatás összértéke nem haladhatja meg az 1-et az alap- és az 1-et a ráépített szakképesítések vonatkozásában.

H oszlop: a tartósan (fél éven túl) betöltetlen álláshelyek száma szakképesítésenként

Az álláshelyek darabszámát szíveskedjenek feltüntetni, így 1 álláshelynek tekintve a teljes, és 1-nek a részmunkaidős álláshelyet is.

I oszlop: a 2022. évre tervezett rezidensi igény.

Kérjük, hogy kizárólag azon szakképesítések esetén határozzanak meg rezidensi igényt, mely szakképesítésekre vonatkozóan az intézmény rendelkezik képzőhelyi akkreditációval és olyan létszámmal, melyre az akkreditációs minőítés lehetőséget biztosít, 1 tutor maximális 3 fő képzésében vehet részt egyidejűleg.