OKFŐ - A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás feltételei

A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás feltételei

Aki Magyarországon egészségügyi tevékenységet kíván végezni, de gazdasági céllal letelepedni nem szándékozik, azaz úgy kíván átmeneti vagy alkalmi jelleggel Magyarországon szolgáltatást nyújtani, hogy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel (illetve székhellyel), de valamely más tagállamban letelepedettnek minősül, az alábbi együttes feltételeknek kell eleget tennie:

  1. valamely más tagállamban jogszerűen letelepedett, és
  2. a letelepedés szerinti tagállamban is jogosult az adott szabályozott szakma gyakorlására, és
  3. a következő országok valamelyikének az állampolgára: Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Dánia, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Izland, Olaszország, Ciprus, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország, Svájc, illetve Egyesült Királyság; (a továbbiakban: EGT-állam), és
  4. a szakképesítés a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény IX. Fejezetének hatálya alá tartozik (azazfeltétel nélkül elismerhető orvos, egyes szakorvos, ápoló, szülész, fogorvos, egyes fogszakorvos, illetve gyógyszerész szakképesítéssel rendelkezik).

Mentesül a szolgáltatásnyújtó az alábbi (jogszabály által előírt) követelmények teljesítése alól:

  • valamely szakmai szervezet vagy testület engedélyének beszerzése, szakmai szervezet vagy testület általi nyilvántartásba vétel, vagy szakmai szervezetben vagy testületben tagság betöltése,
  • társadalombiztosítási szervnél történő nyilvántartásba vétel. ( Ez nem érinti a szolgáltatásnyújtó azon kötelezettségét, hogy tevékenységéről tájékoztassa az illetékes társadalombiztosítási szervet.)