ÁEEK | Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság - Egyéb tennivalók az egészségügyi tevékenység megkezdése előtt

Egyéb tennivalók az egészségügyi tevékenység megkezdése előtt

Az oklevél elismerése nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály által előírt további követelmények teljesítése alól, azaz: 

a) alapnyilvántartásba történő felvétel, amelyről az elismerő hatóság hivatalból gondoskodik;

b) szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarába történő felvétel, a tagságot az Ügyfélnek kell kérelmeznie (az egészségügyi tevékenység gyakorlásának feltétele);

c) működési nyilvántartásba történő felvétel, amelyet az Ügyfélnek kell kérelmeznie (az önálló egészségügyi tevékenységvégzés feltétele);

d) amennyiben az egészségügyi szolgáltatást a saját nevében nyújtja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kiadott működési engedély.