OKFŐ - Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 2018/2019. tanév döntője/döntőjének eredményei

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 2018/2019. tanév döntője/döntőjének eredményei

A szakképzésről szóló - többször módosított - 2011. évi CLXXXVII. törvény 73.§ (2) bekezdés h) pontja a szakképesítésért felelős miniszter feladataként határozza meg a szakmai tanulmányi versenyek szervezését. Az emberi erőforrások minisztere a 2018/2019. tanévben az 55 723 01 OKJ azonosító számú Ápoló szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló, nappali, vagy esti munkarendű iskolai rendszerű képzésben résztvevő tanulók számára hirdetett országos szakmai tanulmányi versenyt (továbbiakban: OSZTV), melynek megszervezésével és lebonyolításával az EMMI szakmai felügyelete mellett az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (továbbiakban: ÁEEK EFF) Szakképzés Fejlesztési Főosztályát bízta meg.

A versenyre csak azt a tanulót nevezhette be a képzőintézmény, aki a meghirdetett szakképesítésben iskolai rendszerű képzésben végzi tanulmányait, továbbá akinek a rendes szakmai vizsgája a versenyfelhívás tanévének május-júniusi vizsgaidőszakában esedékes, ennek tükrében 133 fő regisztrált versenyzőnk volt.
 
 
Az OSZTV döntőjére 2019. április 4-én került sor a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Klinikai Demonstrációs Egységében. A záróforduló keretein belül a versenyzőknek a szakképesítés-ráépülésre vonatkozó tanügyi dokumentumok jogszabályi előírásainak megfelelő komplex versenyfeladatot kellett teljesíteniük, mely szóbeli és gyakorlati versenyrészekből tevődött össze. 45 perc állt rendelkezésükre a versenyfeladatok megoldására, melyet öttagú versenybizottság értékelt az egész napos megmérettetésen. A versenybizottság elnöke Kiss Edit volt, a versenybizottságban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Oktatási, továbbképzési és tudományos bizottságát Pap-Szekeres Anita, a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületét Kónya Anikó elnök, az Emberi Erőforrások Minisztériumát Erdélyi Boglárka ápolásügyi referens, míg az ÁEEK EFF-et György Annamária főosztályvezető képviselte. 
 
elért helyezés versenyző neve húzott kód felkészítő iskola írásbeli* szóbeli ** gyakorlat *** eredmény ****
1. Körözsi Vivien Viktória 9 Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma 71 79 84 80,8
2. Anfer Kristóf 5 Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 71 85 75 76,9
3. Mátyus Barbara 4 Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája 77 97 63 73,6
4. Csapó Dóra 2 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája 73 41 76 66,8
5. László Dóra 8 Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája 72 42 55 54,3
6. Vikorné Belovec Anett 6 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája 80 35 49 50,15
7. Tóth Lajos 3 Nyíregyházi SzC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma 75 71 30 47
8. Tóth Zsanett 1 Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma 79 38 32 40,55
9. Miksz Éva Ágnes 7 Kaposvári SZC Szigeti- Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 71 34 27 35,35

átlag: 58,383
 
* írásbeli versenytevékenység (értékelési súlyarány 15%)
** szóbeli versenytevékenység (értékelési súlyarány:25%)
*** gyakorlati versenytevékenység (értékelési súlyarány: 60%)
**** súlyozott végeredmény (összesen: 100%)
 
A szóbeli versenytevékenység során Mátyus Barbara (Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája) és Anfer Kristóf (Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) teljesítette a versenykiírásban és versenyszabályzatban meghatározott követelményszintet, megszerezhető pontok legalább 85%-át megszerzésével, így az adott versenyrésznek megfelelő vizsgarész letétele alól mentesülni fognak a május-júniusban esedékes központi szakmai vizsgán.
 
Az egyes versenyrészeken született eredmények a versenyfelhívásban és versenyszabályzatban meghatározott értékelési súlyarányok figyelembe vételével kerültek összesítésre. A versenyzők összesített eredménye nem érte el a 85%-os eredményt, így felmentést a teljes szakmai vizsga alóli idén senki sem kapott.
 
Az egész napos megmérettetést követően került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, ahol Dr. Páva Hanna főigazgató-helyettes (ÁEEK EFF), és Tóth Ibolya főosztályvezető (EMMI, Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály) adta át az okleveleket, és jutalmakat a versenyzőknek. Az 1. helyezést elérő Körözsi Vivien Viktória (Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara különdíjában is részesült.
 
Szőllősi Rita Edina, Illésné Turi Éva
versenyfelelős
ÁEEK EFF Szakképzés Fejlesztési Főosztály