OKFŐ - Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

Tájékoztató a rendszerbevételi eljárásról

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet3. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a kiemelt szakorvosi szakmák országos keretszámainak betöltése érdekében országos, központi rendszerbevételi eljárás lefolytatására kerül sor.

A kiemelt szakmák körét évente az egészségügyért felelős miniszter határozza meg az adott évre vonatkozó keretszámokról és hiányszakmákról szóló tájékoztatóban.

Plasztikai- és égés-sebészet szakterületen a második szakképesítés megszerzése érdekében történő képzésbe lépést is rendszerbevételi eljárás előzi meg. Ennek tájékoztatója az alábbi helyen érhető el.

A rendszerbevételi eljárás megtartására évente két alkalommal kerül sor, általában szeptember és december hónapokban. Az eljárást egy hónappal megelőzően az ÁEEK pályázatot ír ki, amelynek keretében lehet jelentkezni a rezidensi helyekre.

A rendszerbevételi eljárásban meghirdetett álláshelyekre jelentkezők sorrendjét a rendszerbevételi pontszám határozza meg. A rendszerbevételi eljárás két részből áll:

 1. A korábbi tanulmányi és tudományos és egyéb egészségügyi tevékenység értékelése (tanulmányi pont és többletpont)

 2. Szóbeli pontszámok.

Az első szakorvosi szakképzés esetében a rendszerbevételi eljárás pontszámítását jogszabály határozza meg.

A rendszerbevételi eljárásban adható maximális pontszám:

 1. tanulmányi pontszám – 70 pont,

1.1. a szigorlati tantárgyak érdemjegyei átlagának 6-szorosa,

1.2. az adott szakhoz kapcsolódó öt szakmaspecifikus tantárgy 1,2-del súlyozott érdemjegyeinek összege és

1.3. az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott érdemjegye.

 1. személyes meghallgatás során adható pontszám – 30 pont,

A személyes meghallgatás során a választott szak művelése szempontjából szükséges személyi adottságokat, a szakma iránti érdeklődést és a jelentkező általános szakmai felkészültségét kell értékelni. Az értékelés szempontjai:

2.1. Stratégiai (analitikus, koncepcionális) gondolkodás

2.2. Betegekkel való kommunikáció

2.3. Teljesítményorientáció/motiváció

2.4. Mások megértése (empátia)

2.5. Csapatmunka, együttműködés

2.6. Kezdeményezőkészség (kreativitás, innováció)

2.7. Szakmai ismeretek alkalmazása

2.8. Integritás

2.9. Problémamegoldás

2.10. Betegorientáltság

2.11. Felelősségtudat

2.12. Teljesítménymotiváció

2.13. Hivatástudat

2.14. Multikulturális ismeretek

 1. többletpontok – 10 pont

3.1. PhD fokozat - 10 pont

3.2. Az egyetemi képzés alatt végzett tudományos tevékenység:

a) Helyi Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) Konferencián tartott elsőszerzős előadás - 2 pont

b) Helyi TDK Konferencián tartott társszerzős előadás -1 pont

c) Országos Tudományos Diákköri Konferencián (a továbbiakban: OTDK Konferencia) tartott elsőszerzős előadás -3 pont

d) OTDK Konferencián tartott társszerzős előadás - 2 pont

e) Tudományos kongresszuson tartott elsőszerzős előadás, bemutatott poszter - 3 pont

f) Tudományos kongresszuson tartott társszerzős előadás, bemutatott poszter - 2 pont

g) TDK elsőszerzős pályamunka - 4 pont

h) TDK társszerzős pályamunka - 2 pont

i) Szakspecifikus diplomamunka - 2 pont

j) Demonstrátorság az adott szakból évente - 1 pont

k) Tudományos elsőszerzős közlemény -5 pont

l) Tudományos társszerzős közlemény - 3 pont

m) Szakspecifikus tanulmányi verseny 1–3. helyezés - 2 pont

n) Szakspecifikus választható kurzus teljesítése (maximum 4 pont) - 1 pont

3.3. Nyelvvizsga (a diplomakiadási feltételen túl)

a) középfok „C” típus, felsőfok „A” vagy „B” típus - 2 pont

b) felsőfok „C” típus, vagy orvosi szakfordítói diploma - 3 pont

3.4. Orvosi munkavégzés az adott szakon évente - 2 pont

3.5. Mentőtiszti, egészségügyi területen legalább 1 hónap időtartamú munkavégzés hónaponként (maximum 3 pont) - 1 pont

3.6. Az egyetem által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (a munkáltatónál végzett nem egészségügyi munka, adatok feldolgozása tudományos tevékenységben stb.) - 2 pont

A rendszerbevételi eljáráson részt vevő bizottság az alábbi személyekből áll:

 • az adott szakirányon kiemelt keretszámot elnyert egészségügyi szolgáltatók egy-egy képviselője,

 • az egészségügyi szakmai kollégium egy képviselője,

 • valamennyi egyetem egy-egy képviselője,

 • a Magyar Kórházszövetség egy képviselője,

 • a Magyar Orvosi Kamara egy képviselője és

 • a Magyar Rezidens Szövetség egy képviselője.

A jelentkezők rendszerbevételi pontszámát a rendszerbevételi bizottság határozza meg. Az egyes egészségügyi szolgáltatók által betölthető keretszámokra a szolgáltatók a rendszerbevételi eljárásban legtöbb pontot elért jelentkező közül választhatják ki azt, aki a képzését (mint elsődleges képzőhelyen) az adott szolgáltatónál töltheti le.

A jelentkező a rendszerbevételi eljárásra történő jelentkezéskor meghatározhatja az általa elsődleges képzőhelyként előnyben részesítendő, keretszámot elnyert, akkreditált egészségügyi szolgáltatók körét, és azok rangsorát.

A rendszerbevételi eljárás eredményéről a jelentkezőt az ÁEEK legkésőbb a rendszerbevételi eljárás lefolytatását követő 5 munkanapon belül tájékoztatja, ekkor a jelentkező az egészségügyi szolgáltatóval együttesen megkezdheti a szakképzésbe jelentkezés folyamatát, amelyről részletes tájékoztató a rezidens képzésről szóló Általános tájékoztató menüpontban található.

 

Tájékoztató a 2019. évi kiemelt szakmákról és keretszámmal rendelkező szolgáltatókról

2019-ben az egészségügyért felelős miniszter tájékoztatója alapján az alábbi szakmák minősülnek kiemelt szakmának:

 • honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem-orvostan

 • idegsebészet

 • plasztikai- és égés-sebészet

Az egyes szakterületeken az alábbi szolgáltatók rendelkeznek keretszámmal:

 1. Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem-orvostan

  • Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (1 fő)

  • Pécsi Tudományegyetem (1 fő)

 2. Idegsebészet

  • Debreceni Egyetem (2 fő)

  • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (1 fő)

  • Országos Idegtudományi Intézet (2 fő)

  • Pécsi Tudományegyetem (2 fő)

  • Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (1 fő)

  • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak (1 fő)

  • Szegedi Tudományegyetem (3 fő)

 3. Plasztikai- és égés-sebészet

  • Pécsi Tudományegyetem (1 fő)

A keretszámokat 2019. szeptember 15-ig kell betölteni. A be nem töltött keretszámokra új pályázat kerül kiírásra a szolgáltatók részére. Az így elnyert keretszámok betöltési határideje: 2019. december 31-e.

A 2019. szeptember 15-ig betöltendő keretszámokra a rendszerbevételi eljárás pályázata várhatóan 2019. július végén kerül kiírásra. A pályázati dokumentáció a kiírást követően a Rendszerbevételi pályázatok menüpontban érhető el.