Köszöntő

Üdvözöljük az Országos Kórházi Főigazgatóság Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Aloldalán!

Az OKFŐ Ágazati Humánerőforrás-monitoring Főosztályának tevékenységi körében kiemelt feladatként jelenik meg az egészségügyi humánerőforrással kapcsolatban rendelkezésünkre álló adatok széles körű felhasználása, valamint felhasználásának támogatása.

Aloldalunk elsődleges célja, hogy a Főosztály humánerőforrás módszertannal kapcsolatos feladataihoz (azok közül is kiemelten az egységes ágazati humánerőforrás-monitoring rendszerhez, az országos statisztikai adatgyűjtési programhoz, valamint az egészségügyi ágazati adatgyűjtési rendszerhez) kapcsolódóan érthető és használható információkkal szolgáljon valamennyi érdeklődő magánszemély és szervezet számára egyaránt.

Reményeink szerint mostantól egyszerűbben és gyorsabban találják meg honlapunkon – többek között – az egészségügyi humánerőforrás helyzetét bemutató, jóváhagyott éves beszámolókat, az elismerési statisztikákat, valamint a korábbi évek tekintetében készült, archív bér- és létszámstatisztikai statisztikai feldolgozásokat, valamint az egyes adatszolgáltatási felületek fejlesztése révén hatékonyabbá válik az érintett intézményekkel való együttműködés is.

Bízom abban, hogy Ön is megtalálja a keresett információkat, egyúttal arra kérem, hogy feladatellátásunk színvonalának jövőbeni növelése érdekében javaslataival, észrevételeivel segítse munkánkat!

Tisztelettel:

Ágazati Humánerőforrás-monitoring Főosztály