Egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 114.§-a 2009-től írja elő az egységes ágazati humánerőforrás monitoringrendszer (a továbbiakban: HMR) működtetését. A rendszer elsődleges célja az egészségügyi ágazatban dolgozó szakemberek nyomon követése, elősegítve ezzel az egészségügyi humánerőforrás stratégiai tervezés megalapozását. Ennek megvalósítása érdekében a HMR az egészségügyi végzettséggel rendelkező személyekre vonatkozó, külön szakrendszerekben tárolt adatokat gyűjti össze és dolgozza fel. A rendszer kialakításának szükségességét és folyamatos fejlesztését alapvetően az alábbi két csoportba sorolt tényezők határozták és határozzák meg.

Egészségügyi ágazati szakmai indokok, így például:
 1. demográfiai problémák (öregedő népesség és öregedő egészségügyi dolgozók)
 2. az egészségügyi dolgozók sokfélesége
 3. egészségügyi szakemberek hiánya az egyes szakterületeken
 4. külföldi munkavállalás – egyenlőtlen mobilitás
Módszertani indokok:
 1. az egészségügyi ágazat széleskörű adatvagyonnal rendelkezik, azonban ezek heterogén szakrendszerekben tárolt, egymástól elszigetelt adatok, adatgyűjtésekk
 2. a különböző szakrendszerekben tárolt adatok eltérő minőségűek
 3. komplex elemzésre alkalmas platform hiánya

A HMR-re vonatkozó jogszabályi előírások az Eütv-ben történt 2009-es megjelenést követően jelentősen módosultak. A bevont adatok körének bővítése mellett a jogszabály kiterjesztette azon adatok körét is, melyeket személyazonosításra alkalmas módon kell továbbítani a HMR számára.

A HMR jelenlegi adattartalma
Személyazonosításra (és így komplex elemzésre) alkalmas adatok:
 1. Az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartása
 2. Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplőkre vonatkozó adatok
 3. Külföldi munkavállaláshoz hatósági bizonyítványt kérők
 4. Felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevők
 5. Vényfelírással kapcsolatos adatok
 6. Háziorvosi szolgálatokra vonatkozó adatok
 7. Védőnői szolgálatokra vonatkozó adatok
 8. Iskolaegészségügyi szolgálatra vonatkozó adatok
 9. Fogorvosi alapellátást nyújtó szolgálatokra vonatkozó adatok
Személyazonosításra alkalmatlan adatok:
 1. Graduális képzésben, illetve egyéb szakképzésben résztvevők száma
 2. Bér és létszám-statisztikai adatok
 3. Munkaerőigényre vonatkozó adatok
Adatszolgáltatás a HMR-ből

Az Eütv. 114. § (6) bekezdése alapján az Országos Kórházi Főigazgatóság az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszerből kérelemre

 1. statisztikai vizsgálat,
 2. tudományos kutatás,
 3. az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése és
 4. egészségügyi szakember képzés tervezése, szervezése

céljából szolgáltat személyazonosításra alkalmatlan módon adatot. Az adatszolgáltatás iránti vagy a monitoringrendszer adattartalmának egyedi feldolgozását igénylő kérelem teljesítésére irányuló eljárásaiért – ide nem értve a közfeladatot ellátó szerv e tevékenységének ellátásához kapcsolódó adatigénylését – az egészségügyért felelős miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A fenti célú adatszolgáltatás iránti igényt a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címen lehet előterjeszteni. Az OKFŐ kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igény előterjesztésére az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail cím szolgál.