Tájékoztató

Tisztelt Látogató!

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság (illetve jogelődjei a – a továbbiakban: ÁEEK EFF) 2004 óta készít kimutatásokat arról, hogy hány személy részére került kiállításra az egészségügyi szakképesítésük külföldön történő elismeréséhez hatósági bizonyítvány, valamint arról is, hogy hány személy ismertette el, vagy honosítatta a külföldön szerzett egészségügyi szakképesítését Magyarországon.

A publikált statisztikai adatok az egészségügyi szakemberek migrációjának elemzése szempontjából ugyan kiemelt jelentőséggel bírnak, a tényleges migráció szempontjából viszont indikátorként korlátozottan alkalmazhatóak. Különösen igaz ez az egészségügyi szakképesítésüket külföldön történő elismerése céljából (közismertebb megfogalmazás szerint külföldi munkavállalás céljából) hatósági bizonyítványt kérő személyek esetében. Központunknak nincs információja arra vonatkozóan, hogy a hatósági bizonyítvány birtokában a külföldi munkavállalás megvalósult-e, ennek megfelelően az sem jelenthető ki, hogy a hatósági bizonyítványt kérők elhagyták az országot.

Az egységes ágazati humánerőforrás monitoringrendszer, valamint az ahhoz kapcsolódó TÁMOP 6.2.1. azonosító számú projekt ugyanakkor együttesen járult hozzá, hogy jelen statisztikák elkészítése validált adatok felhasználásával, összetett módszertan alapján történt meg, mellyel igyekszünk választ adni az egészségügyi szakemberek migrációjának tényleges nagyságrendjére.

A hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos statisztikákat a 2015. évi feldolgozástól megújult formában és tartalommal publikáljuk, de a korábbi évekkel való összehasonlíthatóság érdekében az orvosok esetében 2010-ig, a fogorvosok, a gyógyszerészek és a szakdolgozók esetében 2013-ig visszamenőlegesen is elkészítettük a kimutatásokat. Az alkalmazott módszertan szempontjából lényeges kiemelni, hogy a megelőző évek adatait is felhasználó kimutatások elkészítésénél minden esetben a 2010. évet tekintettük bázisnak.

Eltérő módon kerül bemutatásra azon személyek száma is, akik külföldön megszerzett egészségügyi szakképesítésüket Magyarországon ismertették el. A korábbi években az ÁEEK EFF a honlapján kizárólag a saját hatáskörébe tartozó eljárások során elismert bizonyítványok és oklevelek vonatkozásában közölt adatot. Az egészségügyi szakképesítések tekintetében az elismerési eljárás lefolytatására – külön jogszabályban fogalt hatásköri megosztásnak megfelelően – Magyarországon két intézmény, az ÁEEK EFF és az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (a továbbiakban: MEIK) jogosult. Az egészségügyi humánerőforrás helyzetének bemutatása során célunk, hogy a rendelkezésre álló adatokat minél szélesebb körben vegyük figyelembe és mutassuk be, így a 2015. év feldolgozástól az elismert szakképesítések mennyiségének és összetételének bemutatása során számításba vesszük a MEIK által elismert egészségügyi okleveleket is. A módszertani változtatással egyidejűleg (az évek közötti összehasonlíthatóság érdekében) 2011-ig visszamenőlegesen is feltüntettük az adatokat.

Tisztelettel:

Elismerési és Monitoring Főosztály