OKFŐ - Szakképzés Szervezési Főosztály

Ügyfélfogadás - Szakképzés Szervezési Főosztály

Szakképzés Szervezési Főosztály

- egészségügyi képzések szervezése (iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzések lebonyolítása)
- egészségügyi szakmai vizsgák szervezése (iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzésekhez tartozó szakmai vizsgák lebonyolítása)
- egészségügyi szakmacsoportokba tartozó továbbképzések szervezése
- természetgyógyászati modul és szakmai vizsgák szervezése

Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky utca 15. 1. emelet
Telefon: 06-1-919-0343
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 08:00-16:30
Kedd: 08:00-16:30
Szerda: 08:00-16:30
Csütörtök: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-14:00

Dr. Gál Nikolett főosztályvezető
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Képzések
Képzésekkel kapcsolatos információ
Képzésekkel kapcsolatos kérelmek
Képzéshez kapcsolódó részletfizetési kérelem
Felnőttképzési szerződésekkel kapcsolatos információ
Információ: Képzés
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vizsgák
Vizsgákkal kapcsolatos információk
Vizsgákkal kapcsolatos kérelmek
Vizsgabefogadó nyilatkozat
Információ: Vizsga
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Természetgyógyászati modul vizsgák
Egészségügyi alapmodul vizsga információ
Természetgyógyász alapmodul vizsga információ
Információ: Természetgyógyászati modul vizsgák
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Továbbképzésekre jelentkezés és információ kérése
Továbbképzés jelentkezéssel kapcsolatos információ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tanulmányi ügyek
Bizonyítvány másodlat kérelmek
Bizonyítványok átadásáról való tájékoztatás
OKJ bizonyítvány másodlatok ügyében tájékoztatás
Óraszám igazolások
Oktatói igazolásról szóló kérelmek
Sikeres egészségügyi alapmodul vizsga és természetgyógyász alapmodul vizsga igazolás másodlat kiállítás kérelem
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Europass bizonyítvány
Europass bizonyítvány igénylés és tájékoztatás
Információ: Europass
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Természetgyógyászati vizsgák
Természetgyógyász szakmai vizsga
Természetgyógyászati elnöki névsor
Információ: Természetgyógyászat
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kiegészítő megjegyzések
Kérjük, a képzésre, vizsgára történő jelentkezésnél az eredeti jelentkezési lap és mellékleteinek postai úton történő megküldését az OKFŐ 1085 Budapest, Horánszky utca 15. címre, vagy személyes leadását ügyfélfogadási időben.

Térkép:

A főosztály tevékenységeinek jogi háttere:

 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról 111. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása 111.§.
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről
 • 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytatói intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 • 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
 • 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről
 • 56/2013. (XII.4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
 • 58/2013. (XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól
 • 59/2013. (XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról
 • 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről