OKFŐ - Általános tudnivalók

Általános tudnivalók - alapnyilvántartás

Az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartásának rendeltetése, hogy tartalmazza mindazon személyeket, akik Magyarországon egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek.

Az alapnyilvántartást az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) vezeti.
Azt a személyt, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben szerzett vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított, vagy elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzését követően alapnyilvántartásba kell venni.
Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (honosító stb.) szervek az egészségügyi szakképesítés megszerzéséről értesítik az ÁEEK-et, így az alapnyilvántartásba történő felvétel rögzítése az oktatási intézmény jelentése alapján hivatalból történik (az Ügyfélnek ezzel kapcsolatos tennivalója nincs).
 
Mi a teendő, ha a szakképesítésünk nem szerepel az alapnyilvántartásban?
Az alapnyilvántartásba kerülés általában automatikusan történik az oklevelet, bizonyítványt (vagy a honosításról/elismerésről szóló határozatot) kiállító intézmény elektronikus jelentése alapján, azonban kivételes esetben előfordulhat, hogy megszerzett egészségügyi szakképesítésünket mégsem találjuk az alapnyilvántartásban.
Azt, hogy az egészségügyi szakképesítése szerepel-e az alapnyilvántartásban, a kereso.enkk.hu oldalon ellenőrizheti.
Amennyiben a keresés eredménytelen, és nem találja meg az egészségügyi szakképesítését az alapnyilvántartásban, kérelemmel fordulhat az ÁEEK-hez.
A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:
  • formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, aláírva
  • az egészségügyi szakképesítésről kiállított oklevél, bizonyítvány másolata
Ebben az esetben az ÁEEK felveszi a kapcsolatot az oklevelet kiállító intézménnyel, vagy annak jogutódjával az oklevél, bizonyítvány valódiságának igazolása érdekében és intézkedik az alapnyilvántartásba vétel iránt.
Az alapnyilvántartásba történő felvételről hivatalunk minden esetben hatósági bizonyítványt állít ki.