OKFŐ - Általános tudnivalók

Általános tájékoztató egészségügyi szakdolgozók részére

Egészségügyi szakdolgozók részére

Magyarországon egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető. Egészségügyi tevékenységet önállóan csak az végezhet, aki megfelelő szakképesítéssel rendelkezik és szerepel az egészségügyi dolgozók alap- és a működési nyilvántartásban (rendelkezik érvényes működési nyilvántartással).

A működési nyilvántartást az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vezeti.

Működési nyilvántartással kapcsolatos eljárás az Ügyfél kérelmére indul.

Amennyiben a kérelem teljes, hiánytalan és az Ügyfél az összes szükséges mellékletet csatolta, az OKFŐ kiállítja részére a működési nyilvántartási igazolványt, amely igazolja az önálló egészségügyi tevékenységre való jogosultságot.

A kérelem az alábbiak vonatkozásában nyújtható be (eljárástípusok):

- Működési nyilvántartásba történő első felvétel

- Működési nyilvántartás megújítása

- Új szakképesítés felvétele a működési nyilvántartásba

- Működési nyilvántartás meghosszabbítása

- Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba

- Működési nyilvántartásból való törlés kérése

- Adatváltozás bejelentése

- Felügyelet melletti munkavégzés bejelentése

- Elveszett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlása, cseréje

KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

PAPÍR ALAPÚ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

A www.enkk.hu oldalon megtalálható a papír alapú kérelem formanyomtatvány orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére.

Kérelem formanyomtatványt ügyfélszolgálatunkon is igényelhet ügyfélfogadási időben.

ELEKTRONIKUS ÚTON KITÖLTHETŐ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

A https://adatlap.enkk.hu oldalon megtalálható az elektronikus kérelem formanyomtatvány.

Az itt megtalálható kérelem formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével van lehetősége elindítani a működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézést.

Mindkét esetben szükséges:

- A kérelem formanyomtatvány kitöltése és postai úton történő beküldése vagy a személyes ügyfélszolgálaton történő leadása. A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel lehetőség van a kérelem e-mailben történő megküldésére is. Amennyiben e-mailben küldi meg a kérelmet, úgy nem szükséges postáznia.

- A kérelmet a nyilatkozati résznél minden esetben az Ügyfélnek kell aláírnia. Fénymásolt aláírás nem fogadható el.

AZ ELJÁRÁS DÍJA (IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK)

A működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni.

Az eljárási díj banki átutalással fizethető be az OKFŐ számlaszámára:

10032000-00362241-00000000

A befizetésről szóló dokumentumot a benyújtandó kérelemhez kell csatolni. (Csak a végrehajtott utalásról szóló igazolás fogadható el.)

Rózsaszín csekken történő befizetést nem áll módunkban elfogadni.

A közlemény rovatban az ügyfél neve és nyilvántartási száma legyen feltüntetve!

Az átutalás és az átváltás költségei az ügyfelet terhelik.

Az egyes eljárástípusokra kiszabott díjak:

- Működési nyilvántartásba történő első felvétel: 3.000 Ft

- Működési nyilvántartás megújítása: 1.000 Ft

- Működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele: 1.000 Ft

- Működési nyilvántartás meghosszabbítása: 3.000 Ft

- Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba: 1.000 Ft

- Működési nyilvántartásból való törlés: 3.000 Ft

- Elveszett, megrongálódott, megsemmisült működési nyilvántartási igazolvány pótlása, cseréje: 3000 Ft

- Adatváltozás bejelentése: 1.000 Ft*

(*Az adatváltozás bejelentése ingyenes. Amennyiben az adatváltozásra tekintettel az Ügyfél új működési nyilvántartási igazolványt is igényel, csak akkor szükséges az 1000 Ft-os eljárási díj befizetése.)

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARAI TAGSÁG

A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság.

Amennyiben a rendelkezésre álló adatok szerint az Ügyfél nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogjuk kérni az érvényes kamarai tagság igazolását.

A Kamarai tagságról bővebben itt tájékozódhatnak: http://meszk.hu

Az aktív kamarai tagság a működési nyilvántartási ciklus érvényességi ideje alatt folyamatosan kötelező.

A BÜNTETLEN ELŐÉLETRE VONATKOZÓ ADATIGÉNYLÉS

Az Ügyfélnek a büntetlen előélet igazolásával kapcsolatban tennivalója nincs, erkölcsi bizonyítványt nem szükséges csatolni a kérelemhez.

Az OKFŐ hivatalból ellenőrzi a büntetlen előéletre vonatkozó adatokat az első felvételkor/újrafelvételkor és az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozó tekintetében a működési nyilvántartás érvényességi ideje alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében. Ehhez az eljáráshoz (a büntetlen előélettel kapcsolatos adatai kezeléséhez) az Ügyfél a formanyomtatvány aláírásával hozzájárulását adja.

TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG

A továbbképzési időszak (ciklus) a működési nyilvántartásba kerülés napjával indul.

A továbbképzésre működési nyilvántartási számával, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal jelentkezhet. Az alapnyilvántartási számát megtekintheti a https://kereso.enkk.hu oldalon, az „egészségügyi szakdolgozók” címszó alatti keresőben.

Az egészségügyi szakdolgozóknak a működési nyilvántartásuk érvényességi ideje alatt (továbbképzési időszak) a szakképesítésüknek megfelelő szakmacsoporton belül 150 továbbképzési pontot kell teljesíteniük az alábbiak szerint:

gyakorlat (minimum 60, maximum 100 pont),

- kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés (30 pont),

- szabadon választható elméleti továbbképzés (minimum 20, maximum 60 pont).

A 2018.07.01-je után megszerzett elméleti továbbképzési pontokat a továbbképzést szervező lejelenti részünkre, azt elektronikusan nyilván tartjuk (megtekinthető: https://kereso.enkk.hu oldalon). A 2018.07.01-je előtt megszerzett elméleti továbbképzések pontigazolásait, valamint a gyakorlati pontigazolást  az Ügyfél juttatja el az OKFŐ részére a kérelem formanyomtatványhoz csatolva.

A továbbképzési kötelezettséggel kapcsolatosan bővebb tájékoztatás a Továbbképzési pontok menüpont alatt érhető el.

A „8 ÉVES SZABÁLY”

Az az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét az adott szakképesítés tekintetében első alkalommal kéri, és az egészségügyi szakképesítése megszerzésének, illetve jogszabály szerinti magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételek szerint kerülhet a működési nyilvántartásba, így annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.

A fentiek alapján, aki 8 évnél régebbi szakképesítéssel rendelkezik és ezen régi szakképesítésével nem szerepel a működési nyilvántartásban, de felvételét szeretné kérni, annak továbbképzésen kell részt vennie.

MENTESÜLÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ALÓL

A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól (kérelmet azonban ezekben az esetekben is be kell küldeni):

- az az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte;

- az a továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést, az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak - az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel - teljesítettnek minősül.