OKFŐ - Elismerés utáni teendők

Elismerés utáni teendők

A külföldön megszerzett oklevél/bizonyítvány elismerésének ténye nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály által előírt további követelmények teljesítése alól, ezért az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk nyújtani az elismerést követően hivatalból indított eljárásokról, valamint az egészségügyi tevékenység megkezdése előtti további tennivalókról. A tájékoztató letöltése PDF formátumban.

1. Alapnyilvántartásba történő felvétel

Az elismerő hatóság hivatalból intézkedik az elismert szakképesítés alapnyilvántartásba vétele iránt.

 

Az egészségügyi szakképesítéseket az oklevél vagy bizonyítvány megszerzését, illetve magyarországi honosítását vagy elismerését követően alapnyilvántartásba kell venni. Az alapnyilvántartás célja a megszerzett egészségügyi szakképesítés közhiteles tanúsítása.

 

Az alapnyilvántartásba vételhez az adatokat a külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított egészségügyi szakképesítés elismerésére jogosult hatóság (OKFŐ vagy Oktatási Hivatal) az elismerésről szóló határozat kiadását követő 30 napon belül bejelenti az alapnyilvántartást vezető szervnek (OKFŐ - Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály, Nyilvántartási Osztály – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 

Az alapnyilvántartásba történő felvétel során az Ügyfél adatai egyedi sorszám alatt kerülnek rögzítésre (ún. alapnyilvántartási szám).

 

Az alapnyilvántartásba vételről az OKFŐ Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály, Nyilvántartási Osztálya külön értesítést nem küld, azonban a honlapon található Alap- és Működési Kereső segítségével - a nyilvántartásba vételt követő napon - az Ügyfelek is tájékozódhatnak ennek megtörténtéről. (A kereső felületén a Név és az Alapnyilvántartás típusa mezők kitöltésével indítható el a keresés.)

2. Orvosi bélyegző (kizárólag orvosok és fogorvosok számára)

Orvosi és fogorvosi szakképesítések elismerését követően az OKFŐ Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály, Nyilvántartási Osztálya az alapnyilvántartásba vételt követően – az orvosi bélyegző elkészítése érdekében – az orvos és fogorvos természetes személyazonosító adatairól, lakó-, illetve tartózkodási helyéről és alapnyilvántartási számáról elektronikus úton, hivatalból értesíti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK). Az értesítést követően a NEAK csak a bélyegző használatára jogosult orvosok által külön kérelmezett orvosi bélyegzőket gyártatja le (az ehhez szükséges nyomtatvány itt érhető el: http://www.neak.gov.hu /Nyomtatványtár/Kérelem az első névre szóló orvosi bélyegző kiállítása iránt). Az orvosi bélyegző igénylésével, átvételével, továbbá minden, az orvosi bélyegzőt érintő kérdéssel kapcsolatosan a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél vagy a http://www.neak.gov.hu weboldalon tájékozódhat.

3. Kamarai tagság

A szakmai kamarai tagság a magyarországi egészségügyi tevékenység gyakorlásának feltétele. A szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarába történő felvételét az alapnyilvántartásba történt felvételt követően Önnek kell kérelmeznie.

A tagfelvételi kérelem benyújtásáról és annak feltételeiről az illetékes szakmai kamarák honlapján tájékozódhatnak.

Egészségügyi szakmai kamarák:

4. Működési nyilvántartásba történő felvétel

Az adott szakképesítés tekintetében a meglévő érvényes működési nyilvántartás az önálló egészségügyi tevékenység végzésének feltétele.

A kamarai tagfelvételt követően, az Ön által benyújtható kérelem alapján induló eljárás.

A kérelmet az OKFŐ Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztályának Nyilvántartási Osztályához szükséges benyújtani. Az eljárásról, valamint a szükséges dokumentumokról bővebb információt honlapunkon (Nyilvántartási Főosztály / Működési Nyilvántartás) találhat.

A Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály Nyilvántartási Osztályának elérhetőségei:

  • Személyes ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, Horánszky utca 24.
  • Személyes ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 8:30-15:30;
  • Telefonos elérhetőség: (+36)-1-411-1146
  • Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő-csütörtök: 8:30-15:30;
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Az egészségügyi szolgáltatást saját nevükben nyújtók (vállalkozók) működési engedélye

Egészségügyi szolgáltatást saját nevében (azaz nem alkalmazottként) nyújtó természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a tevékenység nyújtásához működési engedély megléte szükséges. A működési engedély kiadását a területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi (Fő)osztályától kérheti.