OKFŐ - Az eljárás bemutatása

Az eljárás bemutatása

Az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező általános orvos, egyes szakorvos, ápoló, szülésznő, fogorvos, egyes fogszakorvos, illetve gyógyszerész végzettségű személy, aki Magyarországon feltétel nélkül elismerhető egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, jogosult átmeneti és alkalmi jelleggel Magyarországon is egészségügyi tevékenység végzésére.

A szolgáltatás nyújtásához ebben az esetben nem szükséges magyarországi lakóhellyel (illetve székhellyel) rendelkeznie a szolgáltatónak, azonban külön jogszabály előírja, hogy az első szolgáltatásnyújtást megelőzően a szolgáltatásnyújtó erre irányuló szándékáról bejelentést tegyen.

A bejelentést meghatározott tartalommal, írásban köteles az alábbi formanyomtatványon megtenni a szolgáltatást nyújtó személy.

A magyarországi tartózkodással járó szolgáltatásnyújtással kapcsolatban a magyar szakmai, jogszabályi, közigazgatási és szakmai magatartási szabályokat kell alkalmazni.

A fent nem említett esetek tekintetében a Magyarország területén való, határon átnyúló szolgáltatási tevékenység első alkalommal való megkezdése előtt a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítése külön ellenőrzés alá esik, mely előzetes ellenőrzésre első fokon a budapesti vagy megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei jogosultak.