OKFŐ - Felügyelet melletti tevékenység végzés

Felügyelet melletti tevékenység végzés

Általános tájékoztatás a felügyelet mellett végzett egészségügyi tevékenységről

Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - önállóan vagy felügyelet mellett végezhető.

Egészségügyi tevékenységet önállóan az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkező és az adott szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. Az önállóan végzett egészségügyi tevékenység az arra feljogosító szakképesítésnek a működési nyilvántartásba történő bejegyzésétől kezdhető meg. 

Az adott szakképesítés tekintetében érvényes működési nyilvántartással rendelkező személy felügyelete mellett végezhet egészségügyi tevékenységet az a személy, 

 • akinek nincs érvényes nyilvántartása (mert lejárt, törölték, de a törlés oka már megszűnt, vagy a meghosszabbítás iránti kérelmét elutasították), de egészségügyi tevékenységet kíván végezni és a működési nyilvántartását meg kívánja újítani, azonban a megújítás feltételei hiányoznak, illetve azok teljesítése folyamatban van.

  Időtartam: a működési nyilvántartás megújításáig, de legfeljebb 3 évig.

 • aki a működési nyilvántartás feltételét jelentő gyakorlati továbbképzés minimumának teljesítéséhez szükséges kiegészítő gyakorlati továbbképzésben vesz részt
 • aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt;
 • aki külön törvény szerint, megfelelő szakképesítés nélkül az egészségügyi tevékenység végzésében közreműködik (pl. önkéntes);
 • aki a külföldön megszerzett egészségügyi szakképesítésének elismeréséhez szükséges alkalmazkodási időszakát tölti,
 • ukrán menedékes vagy Ukrajna területéről 2022.02.24. után Magyarországra érkezett magyar állampolgár, az Ukrajnában megszerzett egészségügyi szakképesítése honosításáig / elismeréséig.

A felügyeletet ellátó személy az lehet, aki ugyanazon a szakterületen ugyanolyan, vagy magasabb szakképesítéssel rendelkezik, mint a felügyelt személy, és aki érvényes működési nyilvántartással rendelkezik arra a szakképesítésére, amely az adott felügyeleti tevékenység folytatására feljogosítja. Egészségügyi szakdolgozó esetében felügyeletet ellátó személy az a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész is lehet, aki az adott szakterületen szakvizsgával rendelkezik és a működési nyilvántartásban szerepel.

A felügyelet mellett tevékenységet végző személy köteles ezt a tényt legkésőbb a felügyelet mellett végzett tevékenység megkezdésétől számított tizenöt napon belül, a „Felügyelet melletti tevékenységvégzés bejelentése”  elnevezésű nyomtatványon bejelenteni a működési nyilvántartást vezető szervnek. A felügyelet során a felügyeletet ellátó személy a felügyelt személy által önállóan nem végezhető szakmai tevékenységért teljes felelősséggel tartozik. 

Gyógyszerészek és egészségügyi szakdolgozók esetében a felügyelet melletti tevékenységvégzés esetén a felügyelt személynek is rendelkeznie kell érvényes szakmai kamarai tagsággal. 

Nincs helye felügyelet melletti munkavégzésnek azon szakképesítés tekintetében, amelyre az egészségügyi dolgozó érvényes működési nyilvántartással rendelkezik. Az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozó az adott szakképesítés vonatkozásában önálló munkavégzésre jogosult, felügyeletre nincs szüksége.

A felügyelet melletti munkavégzést a működési nyilvántartásba bejegyezzük, és arról határozatot küldünk mind az egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett végző, mind a felügyeletet ellátó személy részére. A tevékenységvégzés jogszerűsége a működési nyilvántartás szempontjából a határozattal igazolható. 

A kérelem tartalma

A felügyelet melletti tevékenységgyakorlás megkezdésének bejelentése esetén a kérelemnek tartalmaznia kell: 

 • A „Felügyelet melletti tevékenységvégzés bejelentése” megnevezésű kérelem hiánytalanul kitöltve, a Nyilatkozatoknál aláírva. 
 • Gyógyszerészek és egészségügyi szakdolgozók esetében a felügyelet mellett végzett egészségügyi tevékenység feltétele a szakmai kamarai tagság is.  

Kiegészítő gyakorlati továbbképzés

Amennyiben a minimális 3 évnél kevesebb munkaviszonyt tud igazolni a továbbképzési kötelezettség teljesítésénél, 1-3 hónapig tartó felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja a gyakorlati pontjait. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont, összesen maximum 60 pont. Tehát kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel kizárólag a minimum gyakorlati pontszámot, azaz 60 gyakorlati pontot lehet teljesíteni. 

A kiegészítő gyakorlati továbbképzésre a felügyelet melletti tevékenységvégzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (fentebb írtak).

A kiegészítő gyakorlati továbbképzés bejegyzéséhez mind a gyakorlatot teljesítőnek, mind a felügyelő személynek – amennyiben jogszabály kötelező kamarai tagságot ír elő – rendelkeznie kell érvényes szakmai kamarai tagsággal.

A kiegészítő gyakorlati továbbképzést végző személy köteles ezt a tényt legkésőbb a felügyelet mellett végzett tevékenység megkezdésétől számított tizenöt napon belül a „Felügyelet melletti tevékenységvégzés bejelentése” megnevezésű nyomtatványon bejelenteni a működési nyilvántartást vezető szervnek.

A kiegészítő gyakorlati továbbképzés során megszerzett pontok jóváírása az Egyetemek Szak- és Továbbképzési Központjainál történik, így a kiegészítő gyakorlati továbbképzés kezdetét és teljesítését az Egyetemek részére is be kell jelenteni.  

A kérelem tartalma

Kiegészítő gyakorlati továbbképzés és az így szerzett gyakorlati továbbképzési pontok bejegyzésének menete: 

 • Elsőként a „Felügyelet melletti tevékenységvégzés bejelentése” formanyomtatványt hiánytalanul kitöltve, a Nyilatkozatoknál aláírva, a felügyelet okaként a „kiegészítő gyakorlati továbbképzés”-t megjelölve megküldeni az OKFŐ részére.
 • A kiegészítő gyakorlati továbbképzés bejegyzésének feltétele – amennyiben jogszabály kötelező kamarai tagságot ír elő – a szakmai kamarai tagság is.