OKFŐ - Tájékoztató az oktatási intézmények részére

Tájékoztató az oktatási intézmények részére

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF) az egészségügyi szakképesítést szerzett személyeknek – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 111. §-a szerinti – alapnyilvántartását elektronikus rendszer segítségével vezeti.

Az egészségügyi szakképesítés alapnyilvántartásba vételéhez az egészségügyi szakképesítés megszerzéséről oklevelet, bizonyítványt kiállító szervek – - az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti – jelentési kötelezettségüknek szintén elektronikus úton tehetnek eleget.
Az adatvédelmi szabályok biztosítása érdekében a programhoz (jelento.enkk.hu) történő hozzáférési lehetőség korlátozott, ezért az egészségügyi szakképesítések megszerzéséről oklevelet, bizonyítványt kiállító szerveknek kapcsolattartó személyt szükséges megjelölniük, aki kizárólagos jogosultsággal kezelheti a programot.
A hozzáférés kialakítása érdekében az alábbi adatokat kérjük megküldeni az ÁEEK EFF részére:
 
- az egészségügyi szakképesítések megszerzéséről oklevelet, bizonyítványt kiállító szerv megnevezése;
- a kapcsolattartó neve;
- a kapcsolattartó e-mail címe;
- a kapcsolattartó telefonszáma;
- jelszó (minimum 5 karakter).
 
A megadott adatok alapján munkatársaink felveszik a kapcsolatot a kapcsolattartó személlyel és tájékoztatást adnak a program használatáról.
 
A fenti rendelet alapján a jelentési kötelezettség kizárólag megszerzett egészségügyi szakképesítésre vonatkozik. Eredménytelen vizsga esetén a hallgató/tanuló nem szerez szakképesítést igazoló okiratot, így az alapnyilvántartásba nem vehető fel.
Amennyiben az egészségügyi szakképesítések megszerzéséről oklevelet, bizonyítványt kiállító szervként a jelentéshez hozzáférési jogosultságot kér, úgy a fenti adatokat tartalmazó kérelmet a kiállító szerv vezetőjének aláírásával és a szerv körbélyegző lenyomatával ellátva, a vizsgáztatásra való jogosultságukkal kapcsolatos dokumentumok másolatával, valamint egy, az egészségügyi szakképesítést igazoló okirat másolatával együtt postai úton is szíveskedjenek eljuttatni az ÁEEK EFF-hez!
 
Jogszabályi háttér:
Az alapnyilvántartás vezetését az egészségügyről szóló 1997. törvény 111. § -a rendeli el.
A nyilvántartás vezetésére a Kormány jelölte ki az ÁEEK-et az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II.25.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontjába foglalt rendelkezésével.
Az alapnyilvántartás részletes szabályait az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet tartalmazza.