OKFŐ - Egyéb hatósági bizonyítvány

Egyéb hatósági bizonyítvány

Mit igazol az ’egyéb’ hatósági bizonyítvány?

A Központ a kérelmezővel kapcsolatos, külföldi bizonyítványok elismeréséért felelős hatósági feladatkörében tudomására jutott olyan adatokat, tényeket igazolja e hatósági bizonyítványban, melyek nem esnek a külön nevesített hatósági bizonyítványok tartalmi körébe.

Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:

  • hiánytalanul kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem formanyomtatvány
  • érvényes útlevél vagy személyi igazolvány egyszerű másolata
  • lakcímet igazoló dokumentum (pl. lakcímkártya, külföldi lakcímbejelentő) egyszerű másolata,
  • egészségügyi szakképesítést tanútó bizonyítvány vagy oklevél egyszerű másolata,
  • az általános eljárási illeték mértékének megfelelő értékű illetékbélyeg. (Az egyéb hatósági bizonyítvány kiállításáért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, azonban illetékköteles, melynek mértéke megegyezik a mindenkori általános eljárási illeték mértékével és csak illetékbélyeg formájában lehet leróni.)