OKFŐ - ÁROP

EEKH részvétele az ÁROP 1.2.18/A Szervezetfejlesztési Programban

A Magyary Program célként tűzte ki az egységes és integrált közszolgálati teljesítménymenedzsment-rendszer alapjainak kidolgozását, amely egyúttal az egyes költségvetési szervek éves munkatervének, akciótervének és jelentéseinek egységes módszertan alapján történő kidolgozását, az ágazati és intézményi indikátorok központi nyomon követési rendszerének kidolgozását és működtetését, valamint a minisztériumi adatgyűjtések, adatbázisok rendszerének felmérését és fejlesztését is jelenti. Az így keletkező információk egységes elvek mentén történő, rendszerbe foglalt visszacsatolása megteremti az egyes szakpolitikai feladatok ellátása mérésének lehetőségét, ezáltal rávilágítva a szervezetek működésében, a feladatok végrehajtásában rejlő esetleges hiányosságokra, elősegítve a további célzott szervezetfejlesztéseket.

Fentieknek való maradéktalan megfelelés érdekében a Magyary Program részeként került sor a volt Egészségügyi Engedélyezési Közigazgatási Hivatalban 2015. március 1-jétől az  Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központban az ÁROP 1.2.18/A Szervezetfejlesztési Program megvalósítására, mely konkrét célja volt a közigazgatási működési hatékonyság növelését támogató kezdeményezések célzott alkalmazása, valamint a hatékonyabb és gazdaságosabb erőforrás-felhasználást, a jobb teljesítményt, szolgáltatási színvonalat eredményező módszerek bevezetése a közigazgatásban.

A Szervezetfejlesztési Program azonban nem kizárólag a hatékony és gazdaságos működést segíti elő, hanem szakmai segítséget is kíván nyújtani az intézmények részére a döntéshozók és az irányítási jogkört gyakorlók részéről felmerülő szervezet teljesítmények egészét vagy egyes szegmenseit bemutató beszámolók elkészítéséhez, valamint azok értékeléséhez. Ezen cél érdekében 2012. március 1–jén hatályba lépett a 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet), amely a stratégiai tervdokumentumok, intézményi munkatervek fogalmának bevezetésén túl azok előkészítésére, társadalmi véleményezésre, elfogadására, közzétételére, megvalósítására, nyomon követésére, valamint előzetes, közbenső és utólagos értékelésére, továbbá felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket határozza meg.

Az ENKK  célja volt a projekt keretében az, hogy

·         egy olyan önértékelő és önfejlesztő szervezeti gyakorlatot hozzon létre és működtessen, amely hozzájárul a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni tudó szervezeti kultúra megalkotásához,

·         belső folyamatait áttekintve hatékonyabb, ésszerűbb, minden résztvevő számára érthetőbb rendszert alakítson ki, és a már jól működő folyamatokat továbbfejlessze,

·         a szervezeti tudást kiaknázza, megtartsa és továbbfejlessze, valamint

·         elsajátítsa azt a készséget, amellyel a szervezet teljesítményének mérését és értékelését a szervezetre szabott teljesítmény indikátorok segítségével el tudja látni,

·         egy ügyfél elégedettség méréssel és annak eredményei beépítésével növelje az ügyfelei elégedettségét, egyszerűbbé és hatékonyabbá tegye az ügyfélszolgálati folyamatait,

·         létrehozzon egy olyan belső intranet szolgáltatást, amely a napi hírszolgáltatáson túl egy olyan naptárfunkciót is tartalmazzon, amely személyi, egység és hivatali szintű határidőket és programokat kezel, illetve a napi működéshez szükséges információkhoz való hozzájutást (belső és külső szabályozók, illetve belső és külső partner elérhetőségeinek közvetlen keresése) és a napi használatú belső programok indítását is ezen a felületről lehessen közvetlenül megtenni.

Az ENKK a pályázati programban meghatározott feladatok ellátásával azt tűzte ki legfőbb megvalósítandó eredményeként, hogy olyan szervezeti hátteret, munkakultúrát alakít ki mind a munkatársak, mind az ENKK kapcsolatban álló ügyfelek és szervek tekintetében, amely megfelel a Magyary Programban kitűzött kormányzati céloknak és az államigazgatási szervektől elvárt új kihívásokra, változásokra rugalmasan reagáló intézményrendszernek.

Szervezetfejlesztés az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási  Hivatal feladatainak ellátásában (ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0024)
Főbb adatok

Kedvezményezett:  Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási  Hivatal (EEKH) (konzorciumi  tagként)

2015. március 1-től Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központra (ENKK) változott az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal elnevezése.
Projekt megvalósításának időszaka: 2013. december 1. – 2014. június 30.
Elfogadott, elszámolható összköltség: 26.997.650 Ft.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt száma: ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0024

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt