OKFŐ - Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Hogyan ismertethetem el külföldön az egészségügyi szakképesítésem?

Az OKFŐ Elismerési és Monitoring Főosztálya a szakképesítés külföldön történő elismerésében közvetlenül nem vesz részt, csupán a fogadó ország hatósága által kért hatósági bizonyítványok kiadásában működik közre. Központunk nem rendelkezik hivatalos, naprakész információval a külföldi országok elismerési eljárásai tekintetében, ezért kérjük, mielőtt kérelemmel fordulna Központunkhoz, minden esetben vegye fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával az oda benyújtandó dokumentumok tekintetében.

2. Mi az a hatósági bizonyítvány?

A Központ az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek kérelmére az e szakképesítéshez kapcsolódóan rendelkezésére álló tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány elnevezés gyűjtőfogalom, melybe több, különböző tartalommal kiadható hatósági bizonyítvány típus sorolható be, úgymint pl. a konformitást tanúsító hatósági bizonyítvány vagy a jó hírnév igazolás, stb. A nem egészségügyi szakképesítések tekintetében kiadható hatósági bizonyítványokkal kapcsolatban (pl. szociális gondozó és ápoló) kérjük, hogy az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjánál érdeklődjenek. ( www.oktatas.hu )

3. Hogyan igényelhető hatósági bizonyítvány?

Az eljárás minden esetben kérelemre indul, a formanyomtatvány és az adott hatósági bizonyítvány menüpontjában listázott kiegészítő dokumentumok benyújtásával.

4. Milyen módon nyújthatom be hatósági bizonyítvány iránti kérelmem?

A kérelem és mellékletei benyújthatók postai úton vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon. Emellett azon ügyekben, melyekben eredeti dokumentum benyújtása nem szükséges, elektronikus úton is befogadjuk a kérelmeket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen keresztül.

5. Mennyi időt vesz igénybe a hatósági bizonyítvány kiállítása?

A hatósági bizonyítvány kiadására jogszabályban biztosított határidő a kérelem hiánytalan beérkezéstől számított legfeljebb 30 nap. A legtöbb esetben az ügyintézés nem vesz igénybe ennyi időt, azonban ez függ az igényelt hatósági bizonyítvány típusától. Soron kívüli, sürgősségi eljárásra külön díj fizetése ellenében sincs lehetőség, a kérelmek feldolgozása beérkezésük sorrendjében történik

6. Többféle hatósági bizonyítványra is szükségem van, hogyan járjak el?

A kérelem formanyomtatványon egyszerre többféle hatósági bizonyítvány is megjelölhető, így amennyiben egyidejűleg többféle hatósági bizonyítvány iránt nyújt be kérelmet, a formanyomtatványt elegendő egy példányban kitölteni, és az azonos kiegészítő dokumentumokat is elegendő egy példányban benyújtani. A fizetendő eljárási díj ebben az esetben is igényelt hatósági bizonyítványonként értendő, attól függetlenül, hogy egyazon eljárás keretében kerülnek kiadásra.

7. Több szakképesítésem tekintetében kérelmezem hatósági bizonyítvány kiadását, mennyi eljárási díjat fizessek?

Az igazgatási szolgáltatási díj hatósági bizonyítvány-fajtánként értelmezendő, nem pedig szakképesítésenként. Abban az esetben tehát, ha Ön több szakképesítésre vonatkozóan kéri kiadni ugyanazon hatósági bizonyítványt, az egy típusnak minősül, az adott hatósági bizonyítvány-típusra irányadó igazgatási szolgáltatási díjat így elegendő egyszer megfizetnie.

8. Milyen nyelvem kaphatom meg a hatósági bizonyítványokat?

A hatósági bizonyítványok kiadása alapvetően magyar nyelven történik, azonban kérelemre a hatósági bizonyítványok angol nyelven történő kiállítására is van mód. A magyar nyelvű hatósági bizonyítványon felüli angol nyelvű példányért külön igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni, azonban az erre való igényt a formanyomtatványon jelezni szükséges az „egyéb kérés, megjegyzés’ rovatban. Egyéb nyelvek tekintetében a hatósági bizonyítványok fordításának kötelezettsége a kérelmezőt terheli.

9. Egynél több példányra van szükségem az adott hatósági bizonyítványból, mit tegyek?

A) Több példány saját részre:

A formanyomtatvány ’egyéb kérés, megjegyzés’ rovatában adhatja meg, hogy pontosan mennyi további példányra van szüksége.

Az első példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány kiállításáért igényelt további példányonként 600 Ft illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyeg formájában az eredeti kérelmen, vagy annak módosításán kell leróni.

B) További példány külföldi hatóság részére:

Ha a célország kompetens hatósága hitelesítés céljából elvárja, hogy a Központ által kiadott hatósági bizonyítvány egy (angol nyelvű) példánya közvetlenül megküldésre kerüljön részére, erre az Ön külön erre irányuló kérelme esetén van lehetőség.

Amennyiben a formanyomtatvány ’egyéb kérés, megjegyzés rovatában’ feltünteti a külföldi hatóság pontos nevét és elérhetőségét, valamint a továbbítás módját (elektronikus vagy postai), úgy Központunk postai út esetén a kérelmező saját példányai mellett kiállít egy további angol nyelvű példányt, elektronikus továbbítás esetén pedig a kérelmező példányát digitalizálja, és további díj felszámítása nélkül eljuttatja a fogadó hatóság részére.

A hatósági bizonyítványnak a külföldi kompetens hatóság részére történő közvetlen megküldése csak akkor lehetséges, ha a kérelmező a kérelmen feltünteti, hogy kéri a hatósági bizonyítvány továbbítását az illetékes hatósághoz, és hozzájárul személyes adatainak külföldre történő továbbításához.

10. Kérhetem, hogy külföldre postázzák a hatósági bizonyítványomat?

Főosztályunk biztosítja a külföldi levelezési címre történő postázás lehetőségét is, melyért külön díjat nem szükséges fizetni. Kérjük azonban, hogy szíveskedjen pontosan megadni a címadatokat, valamint az értesítendő személy nevét is, ha az esetlegesen eltér a kérelmező nevétől.

11. Eredeti iratokat is benyújtottam kérelmemhez, melyekre még szükségem lehet a későbbiekben, mit tegyek?

Amennyiben a beküldött eredeti iratra (pl. munkáltatói igazolás) még szüksége van, kérjük, hogy a formanyomtatvány ’egyéb kérés, megjegyzés’ rovatában jelezze ezt, és az elkészült hatósági bizonyítvánnyal visszajuttatjuk Önnek a dokumentumot.

12. A külföldi hatóság azt kéri, hogy az általa rendszeresített nyomtatványt töltessem ki (pecsételtessem le) a Központtal. Hogyan járjak el?

Annak eldöntése érdekében, hogy pontosan milyen eljárás keretében van lehetőség a szóban forgó dokumentum kitöltésére, javasoljuk, hogy előzetesen vegye fel Központunkkal a kapcsolatot a nyomtatvány másolatának a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre történő megküldésével.