OKFŐ - EFOP

EFOP-3.8.1-14-2015-00001 Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok

Módosítás: 2016. május 05

A projekt célja

A Felzárkóztató ápolói egészségügyi szakképzési program indítása lehetőséget ad az ellátórendszerben dolgozó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztosítására az élethosszig tartó tanulás jegyében.

Ezen személyek az egészségügyi munkaerőpiacon több okból - életkoruknál fogva, illetve alacsony szakképesítésük, ebből következően pedig alacsony besorolási kategóriájuk és alacsony jövedelmük m miatt - hátrányos helyzetben vannak. Tovább nehezíti a helyzetüket, hogy OKJ-ban nem szereplő szakképesítésük miatt a szakképesítés-ráépülésekbe nem csatlakozhatnak be, így nem tudnak speciális szakirányú képzettséget szerezni azokon a munkaterületeken, ahol dolgoznak, vagy ahol munkáltatójuk foglalkoztatni szeretné őket. A programba kapcsolódási lehetőség a képzésben résztvevő egyéni érdekein túl, az egészségügyi ellátórendszerre is pozitív hatást gyakorol. A megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás javítani képes az egészségügyi ellátás színvonalát, a biztonságos beteg ellátást, javul a beteg egészségi állapota, csökkenhet a kórházi ápolási napok száma, a kvalifikált munkaerő biztosításával pedig változhat az egészségügyi ellátórendszer társadalmi megítélése.

Részcélok

Új, megfelelő szakmai kompetenciákat biztosító szakképzésmegszerzése a képzésben résztvevő számára kompetenciabővítő, egyúttal biztosítja a szakmai előmenetelt is.

Az OKJ-s szakmát adó felnőttképzés a lifelong learningfilozófia jegyében zajlik, és akár további, úgynevezett ráépített szakképesítés megszerzését is lehetővé teszi a képzésben résztvevő számára, így több munkakörben is alkalmazhatóvá válik a munkáltató számára.

A képzés lehetőséget biztosít a betegbiztonság javítására, valamint az egészségügyi szolgáltatónak a maximális jogszabályi megfeleléshez az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet lesz.

 

A projektben megszerezhető, állam által elismert szakképesítések köre

Gyakorló ápoló, (OKJ szám: 52 723 01),illetve Ápoló szakképzés biztosítása(OKJ száma: 55 723 01)OKJ előtti általános ápoló és általános asszisztens képesítéssel rendelkezők számára

Gyakorló ápoló,(OKJ szám: 52 723 01), illetve Ápoló szakképzés biztosítása(OKJ száma: 55 723 01) OKJ előtti felnőtt szakápoló képesítéssel rendelkezők számára

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló(OKJ szám: 52 723 02), illetve Csecsemő és gyermekápoló szakképzés biztosítása (OKJ száma: 55 723 02) OKJ előtti általános ápoló és általános asszisztens képesítéssel rendelkezők számára

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló(OKJ szám: 52 723 02), illetve Csecsemő ésgyermekápoló szakképzés biztosítása(OKJ száma: 55 723 02) OKJ előtti csecsemő és gyermekápoló képesítéssel rendelkezők számára

 

Főbb adatok

Kedvezményezett:Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ honlapja: www.enkk.hu

Projekt megvalósításának időszaka: 2016.január 1.-2018.december 31.
A szerződött támogatás összege:1 842 835 499 Ft
A támogatás mértéke:100%.
Forrás:A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe:Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok
Projektazonosító:EFOP-3.8.1-14-2015-00001
Irányító Hatóság:Emberi Erőforrások Minisztériuma EFOP és RSZTOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztály honlapja: www.szechenyi2020.hu