OKFŐ - Magyarországi egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány

Magyarországi egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány

Milyen szakképesítés tekintetében állítható ki a magyarországi egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány?

A kérelmező által Magyarországon megszerzett, illetve külföldön megszerzett és Magyarországon elismert (honosított) egészségügyi szakképesítés tekintetében.

Mit igazol a magyarországi egészségügyi szakmai tevékenység időtartamát tanúsító hatósági bizonyítvány?

Igazolja a kérelmező magyarországi tényleges* és jogszerű egészségügyi tevékenységvégzésének időtartamát.

(Külön erre irányuló kérelem esetén ezen igazolás keretében igazolja Központunk azt is, hogy a kérelmező által be nem fejezett hazai szakképzés (rész-szakképzés) akkreditált képzőhelyen történt, és megfelel a 2005/36/EK irányelvben foglalt követelményeknek. Ebben az esetben egyértelműen igazolni szükséges, milyen időpontok között, és mely szakorvosi képzésben vett részt a kérelmező.)

*A ténylegesség igazolása az Ügyfél által benyújtott eredeti munkáltatói igazolások alapján történik.

Az igazolások benyújtása kapcsán kérjük, vegyék figyelembe, hogy az eljárás során azon cégszerűen kiállított munkáltatói dokumentumok fogadhatók el, melyek tartalmazzák a következő szükséges adatokat:

  • foglalkoztatott neve (és az azonosítására szolgáló személyes adatai),
  • munkaviszony létesítésének és megszűnésének pontos dátuma,
  • a betöltött egészségügyi munkakör konkrét megnevezése, valamint
  • a ténylegességet érintő körülmények: pl. GYES, GYED, tartós betegállományra vonatkozó információ.

Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani (postai úton vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon):

  • hiánytalanul kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem formanyomtatvány
  • érvényes útlevél vagy személyi igazolvány egyszerű másolata,
  • lakcímet igazoló dokumentum (pl. lakcímkártya, külföldi lakcímbejelentő) egyszerű másolata,
  • egészségügyi végzettséget tanúsító bizonyítvány vagy oklevél egyszerű másolata,
  • eredeti munkáltatói igazolás(ok) a tényleges munkavégzés tekintetében a munkakör megjelölésével (az igazolást közjegyzői hiteles másolat vagy a Központ ügyintézője által - a személyes ügyfélszolgálaton - hitelesített másolat formájában is elfogadjuk),
  • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló átutalási bizonylat.