OKFŐ - Gyakori kérdések

Gyakori kérdések - szakdolgozó

Szükséges-e a kamarai tagság a működési nyilvántartáshoz?

Igen. Kamarai tagság nélkül az egészségügyi szakdolgozónak nem lehet érvényes működési nyilvántartási ciklusa. Felvételkor és a működési nyilvántartás megújításakor is ellenőrizzük, hogy ügyfelünk kamarai tagsága fennáll-e.

- Kamarai tagságát az illetékes egészségügyi szakmai kamaránál intézheti, ami szakdolgozók esetében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara.
- A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság ügyintézéséről bővebben: www.meszk.hu

 

Ha több, különböző szakképesítéssel rendelkezem, elegendő-e, ha egy egészségügyi szakmai kamara tagja vagyok?

Ha több, különböző (szakdolgozói és orvosi, gyógyszerészi, vagy egyéb klinikai szakmai) szakképesítéssel szeretne szerepelni a működési nyilvántartásban, ahhoz mindegyik, a szakképesítés szerint illetékes kamarával tagsági jogviszonyban kell állnia, tehát több egészségügyi szakmai kamarának is tagja kell, hogy legyen egyidejűleg.

Ha Ön több szakképesítéssel rendelkezik, de mindegyik szakképesítése egészségügyi szakdolgozói szakképesítés, akkor elegendő a MESZK tagság a működési nyilvántartásba vételhez.

 

Milyen esetben kell a továbbképzési kötelezettséget teljesítenem és igazolnom?

Az egészségügyi tevékenységet önállóan végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek egészségügyi szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni.

A továbbképzési időszak ciklusokra tagozódik, egy ciklus időtartama 5 év.

Az Ön első továbbképzési időszaka azon a napon kezdődik, amikor felvételt nyer a működési nyilvántartásba.

Pontigazolásaimat be kell küldenem az ÁEEK-be? Nyilvántartják ezeket?

Igen. Sikeresen teljesített továbbképzési pontigazolásait és gyakorlati pontigazolását az ÁEEK-hez be kell küldenie.

Az ÁEEK a beérkezett pontigazolások alapján nyilvántartja a meglévő és a hiányzó pontjait, melynek összesítését megtekintheti a https://kereso.enkk.hu oldalon.

 

Küldhetem-e egy borítékban a működési nyilvántartási kérelmet és a továbbképzési pontokat?

Igen; a küldeményt az alábbi címre várjuk: ÁEEK EFF, 1444 Budapest, Pf. 270.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a működési nyilvántartásom meghosszabbításához?

Ha Ön az egészségügyi tevékenység szüneteltetésére tekintettel a működési nyilvántartás meghosszabbítását kéri, a meghosszabbítás alapjául szolgáló körülmény fennállását igazoló dokumentum(ok)at kell a kérelméhez csatolnia, pl.:

- a CSED/TGYÁS, GYED, GYES Magyar Államkincstár vagy munkáltató általi igazolása;
- doktori képzésben történő részvétel, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka igazolása;
- baleset vagy tartós betegség miatti keresőképtelenség igazolása;
- 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolásának, gondozásának az igazolása; vagy
- katonai, illetve polgári szolgálat teljesítéséről, honvédelmi munkakötelezettség teljesítéséről szóló igazolás;
- közfeladat ellátása esetén a munkáltató munkavégzés helyére, időtartamára vonatkozó igazolása.

A meghosszabbítás iránti kérelmet a szünetelésre okot adó tény, körülmény igazolásával együtt legkésőbb a működési nyilvántartás lejártának napjáig kell benyújtani.

 

Mikor kell felügyelet mellett dolgoznom? Mik a teendőim ezzel kapcsolatban?

Magyarországon az is végezhet egészségügyi tevékenységet, aki rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel, érvényes működési nyilvántartással azonban nem, viszont a szakmai tevékenységét felügyelet mellett gyakorolja.

A felügyelet melletti tevékenységet végző személy köteles ezt a tényt legkésőbb a felügyelet mellett végzett tevékenység megkezdésétől számított tizenöt napon belül bejelenteni.

A bejelentett felügyeletet rögzítésre kerül a működési nyilvántartásban.

 

Mikor mentesülök a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól?

Ön mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól, és anélkül is meg tudja újítani a működési nyilvántartását, ha

- betöltötte a 75. életévét vagy
- ha a működési nyilvántartás megújítását olyan szakképesítésre kéri, amelyet a megújítani kért működési nyilvántartási ciklusa érvényességi ideje (és egyben továbbképzési ciklusa) alatt szerzett.
 
 
Hogyan pótolhatom a működési nyilvántartási igazolványomat (működési kártyámat), ha ellopták vagy elveszítettem?

A működési nyilvántartási igazolvány pótlásának akkor van helye, ha az érvényes igazolványa elveszett, megrongálódott, megsemmisült vagy ellopták.

Ha a működési nyilvántartása (ezzel együtt az igazolványa) lejárt, akkor nem az igazolvány pótlására, hanem a működési nyilvántartás megújítására van szükség.

A működési nyilvántartási igazolvány pótlására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:
 
- A kérelem formanyomtatványt kitöltve, aláírva (honlapunkon elérhető);
- 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási megbízás fénymásolatát (az ÁEEK Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-01490576-00000000).