OKFŐ - Ösztöndíj általános tudnivalók

Tájékoztató az ösztöndíjak vállalási időszakáról

Módosítás: 2022. február 22

Tájékoztatás adás rezidensi ösztöndíjakról

Módosítás: 2019. február 08

Tisztelt Jelöltek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Markusovszky Lajos, Gábor Aurél, Méhes Károly és Than Károly, Flór Ferenc és Hiányszakmás Ösztöndíj-kifizetésekkel kapcsolatosan, valamint a hiányszakmapótlék- és költségtérítés utalással kapcsolatosan a visszaélések elkerülése végett és az adatvédelmi szempontokat figyelembe véve telefonon, e-mailben és postai úton is csak az alábbi azonosítók megadásával lehet érdeklődni.

Név
Pecsétszám
Anyja neve
Adószám


Megértésüket köszönjük!

Ösztöndíjak visszaigazolása

Módosítás: 2019. február 13

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 2016. május 1-jei hatállyal változtatott a rezidens ösztöndíjas kifizetések rendszerén. A módosítással lehetővé vált, hogy az ösztöndíjas rezidens maga is leigazolhassa saját szakképzésének teljesítését – eddig erre nem volt lehetősége – a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjától, amely igazolás megtételét követően az ÁEEK meg tudja kezdeni az ösztöndíj utalását, függetlenül attól, hogy a képzőhelyétől vagy a szakképzését koordináló egyetemétől a szakképzés teljesítésének igazolásai beérkeztek-e vagy sem.  A fent említett jogszabály módosításig kizárólag a képzőhelyi és egyetemi teljesítés igazolások beérkezését követően volt lehetőség az ösztöndíjak folyósítására, így előfordulhatott, hogy bizonyos esetekben a rezidensek csúszással juthattak hozzá az ösztöndíjukhoz. A jogszabály módosítás és az elektronikus jelentő felület kialakításával lehetőség nyílik az ösztöndíjak csúszás nélküli folyósítására.  A Markusovszky Lajos, a Than Károly, a Méhes Károly, a Gábor Aurél és a Hiányszakmás ösztöndíjas rezidensek az alábbi linken (rezidensosztondij.enkk.hu) tudnak először regisztrálni, majd tájékozódni a felület használatáról, illetve az alábbi helyen olvashatják tájékoztatónkat a Rezidens Ösztöndíjas Programmal kapcsolatban.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regisztrációra feltétele az ÁEEK-val megkötött ösztöndíjas szerződés, valamint a szakképzést koordináló egyetemmel megkötött szakképzési megállapodás együttes megléte. Az ösztöndíjat elnyert rezidensek részére az ösztöndíj szerződések az ÁEEK részéről postai úton kerülnek megküldésre a pályázat elbírálásától számított 45 napon belül.