OKFŐ - Vezető rezidensi pályázat

Vezető rezidensi pályázat

Tisztelt Rezidensek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság a szakképzésben résztvevő jelöltek részére a mai napon meghirdeti
 
- vezető rezidensi pályázatát.
 
A jogszabály rendelkezései alapján a vezető rezidens feladata:
 
a) az egyetemi régióba tartozó szakorvosjelöltekkel való folyamatos kapcsolattartás,
b) a szakképzéssel összefüggő ügyekben a képzőhelyekkel vagy a szakképzési központokkal való kapcsolattartás segítése,
c) a szakképzési grémium munkájában történő részvétel és
d) a grémiumvezető által rábízott feladatok elvégzése.
 
A vezető rezidensek kiválasztására a szakorvosi alap szakképesítések tekintetében kerül sor egyetemi régiónként, azzal, hogy azon szakmák esetében, amelyeknél országos grémium létrehozására kerül sor, vagy országosan egyidejűleg 20 fő vagy annál kevesebb jelölt vesz részt a szakképzésben, országosan egy vezető rezidens kiválasztására kerül sor. A megpályázható vezető rezidensi helyek listáját a pályázat melléklete tartalmazza.
 
A pályázat, valamint a beadásához szükséges dokumentumok az alábbi linkekről letölthetők:
 
 
 
 
A pályázatok benyújtásának határideje 2022. november 4. A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. Az előzetesen elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:
 
Országos Kórházi Főigazgatóság
Rezidensképzési Osztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.
 
A postai úton megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.
 
Tisztelettel:
Országos Kórházi Főigazgatóság