OKFŐ - Közlemény a kötelező szakmacsoportos és kötelező szintentartó továbbképzések távoktatásban történő megtartásáról

Közlemény a kötelező szakmacsoportos és kötelező szintentartó továbbképzések távoktatásban történő megtartásáról

Tisztelt Továbbképzés Szervező!
 
Tájékoztatjuk, hogy az emberi erőforrások minisztere 2020. március 15-től hatályos 11/2020. (III. 14.) EMMI rendelete lehetővé teszi, a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet és 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos és kötelező szintentartó továbbképzések távoktatás formájában történő megtartását.
 
A hivatkozott rendelet szerint a kötelező szakmacsoportos és kötelező szintentartó továbbképzések szakmai tartalmában meghatározott kötelező reanimációs elem távoktatási formában történő elméleti oktatással megvalósítható, gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül.
 
A távoktatásban történő továbbképzések rendeletben meghatározott kritériumai:
- A továbbképzés sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint
- sajátos ismeretátadási-tanulási módszerek használatával valósulhat meg.
- A továbbképzés kivitelezéséhez az oktató és a továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolata szükséges, melyet a résztvevő önálló munkája egészít ki.
 
A távoktatásban történő továbbképzések tudásszint felmérésének kritériumai:
- A tudásszint felmérése a szolgáltató (szervező) birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik.
- A  szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni.
 
Egyéb rendelkezések:
-  A programot a  munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni.
-  A 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet alapján szervezett kötelező szintentartó továbbképzések esetén a rendelet 3. § (5) és (5a) bekezdésében meghatározott 75%-os részvételi arányt távoktatás esetén nem kell figyelembe venni.
 
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság