OKFŐ - SZTK távoktatásban

SZTK távoktatásban

Tisztelt Továbbképzés Szervező!

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése egyaránt lehetőséget biztosít a szabadon választható elméleti továbbképzések jelenléti és távoktatási formában történő megtartására. A továbbképzési program minősítésére irányuló eljárásban az eljáró hatóság a továbbképzés szervezője által megjelölt képzési forma (jelenléti képzés/távoktatás) megfelelőségéről is dönt, így a minősítés a továbbképzési formára is vonatkozik, az vagy jelenléti vagy távoktatási programként nyer minősítést.

A szabadon választható elméleti továbbképzési programok minősítésére feljogosított egészségügyi közigazgatási szerv a szervező kérelmére hozzájárulhat a továbbképzés formájának módosításához, illetve kiterjesztéséhez, amennyiben a program és a szervező a távoktatás feltételinek megfelel.

Tekintettel az 1/2020. (IX.8.) EMMI utasításra, 2020. szeptember 9-től az egészségügyi ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények online módon történő megtartása támogatott.

Ez alól kivételt csak azon közfeladat ellátásával közvetlenül összefüggő rendezvények, illetve továbbképzések képeznek, amelyek online távoktatás keretében nem valósíthatók meg.

MINDEZEK ALAPJÁN értesítjük, hogy lehetősége van kérelmezni a korábban jelenléti továbbképzésként minősített szabadon választható elméleti továbbképzési programjuk online, távoktatási formában történő megtartásának engedélyezését.

A kérelem jóváhagyásának feltétele a Rendelet 2. § (6) bekezdésében írt feltételek teljesítése és igazolása (nyilatkozattétel):

„2. § (6) E rendelet alkalmazásában távoktatás az a sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és a továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési forma, ahol a tudásszint felmérése a szolgáltató birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik. A szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A programot a munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni.”

Jelenlétiként minősített továbbképzési programja távoktatásban történő megszervezésére irányuló szándéka esetén a „Kérelem-nyilatkozat - SZTK távoktatásban-2020” című nyomtatványt szükséges kitöltenie és szkennelve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre megküldenie, legalább 2 héttel a továbbképzés megkezdése előtt.

A nyomtatvány elérhetősége:

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/tovabbkepzesi-programok/szabadon-valaszthato-tovabbkepzesi-programok

A távoktatás rendeleti feltételeinek való megfelelés esetén a korábban jelenlétiként minősített továbbképzési programjukkal azonos számmal, „_TÁV” toldattal is nyilvántartásba vesszük a programot, mely ezt követően távoktatásban is meghirdethető és megszervezhető lesz.

Példa:

SZTK-A-12345/2020.      A diabéteszes betegek edukációja                           Képzési forma: jelenléti

SZTK-A-12345/2020. _TÁV          A diabéteszes betegek edukációja           Képzési forma: távoktatás

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az így nyilvántartásba vett  távoktatási formában megtartható továbbképzési program hatályossága megegyezik a jelenléti formában minősített továbbképzési programéval.

Tájékoztatjuk, hogy a továbbképzés lezárását követő 15 napon belül kiadandó, a továbbképzési program és a résztvevő szakdolgozó adataival hiánytalanul kitöltött továbbképzési pontigazolás szkennelve elektronikus úton is megküldhető az érintett személy részére.

A Rendelet 13. § (4) bekezdésében foglalt jelentési kötelezettségüknek - a szabadon választható elméleti továbbképzési programon részt vett egészségügyi szakdolgozók vonatkozásában – továbbra is a web-alapú Jelentőfelületen tehetnek eleget, a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül.

Kérjük, hogy a fent írtakra figyelemmel hirdessék meg továbbképzési programjaikat és tegyenek eleget jelentési kötelezettségüknek.

Amennyiben a tájékoztatásunkkal kapcsolatban kérdésük van, munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésükre.

ÁEEK EFF Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály