OKFŐ - Tájékoztatás a COVID-19 távoktatási program újraindulásáról

Tájékoztatás a COVID-19 távoktatási program újraindulásáról

Tisztelt Egészségügyi Intézményvezető Úr/Úrhölgy!

A SARS-CoV-2 fertőzöttek számának exponenciális emelkedésére és az egészségügyi szakemberek egyre nagyobb számú kirendelésére tekintettel szükségesnek tartom felhívni a figyelmet a https://tavoktatas.aeek.hu portálon a 2020. szeptember 28-tól újraindult, és jelenleg is elérhető távoktatási programokra.

A COVID távoktatási kurzusok három szinten, orvosok, ápolók és egészségügyi felsőoktatásba járó hallgatók, valamint a szakirányú végzettséggel nem rendelkező önkéntes segédápolók részéreB-learning formában dolgozza fel a korona vírus fertőzöttek ellátását.

A meghirdetett program elméleti és gyakorlati elemekből tevődik össze, az elméleti tananyag elsajátítása elektronikus teszt kitöltésével zárul. A gyakorlati felkészítés a kijelölt egészségügyi szolgáltatók intenzív osztályain valósul meg.A két képzési elem együttes, sikeres teljesítése megfelel a szakdolgozók esetében a kötelező szakmacsoportos, az orvosok esetében a kötelező szinten tartó továbbképzés kritériumának.

A távoktatási portálon található tananyagok a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az orvosképzést folytató egyetemek és a COVID-19 fertőzött betegek ellátására kijelölt járványkórházak bevonásával aktualizálásra kerültek. A felületen – a jó gyakorlatok átvétele céljából - rendelkezésre bocsátjuk a COVID ellátásban közreműködő intézmények által megküldött helyi eljárásrendet is. A korábban regisztrált és a programot sikeresen teljesítők számára a felületen található megújult tananyagok továbbra is elérhetőek, számukra a zárótesztet és a gyakorlati felkészítést nem szükséges teljesíteni.

Azon egészségügyi intézmények számára, amelyek nem rendelkeznek intenzív osztállyal, az elektronikus felületen közzétettük azoknak az intézményeknek az elérhetőségét, amelyek a COVID távoktatás gyakorlati felkészítéséhez vállalták más intézmények munkatársainak felkészítését.

A COVID távoktatás szervezése és koordinációja az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) hatáskörébe tartozik, COVID továbbképzésre kizárólag a jelzett https://tavoktatas.aeek.hu távoktatási portálonkeresztül lehet jelentkezni, ennek működtetése tartozik az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság hatáskörébe.

A távoktatási programok ismételt elérhetőségéről, aktualizálásáról szóló jelen tájékoztató felhívást az EMMI kérésére ajánlom szíves figyelmükbe, segítséget nyújtva a járvány elleni sikeres küzdelemhez.

Segítő együttműködését, szakmai munkáját ezúton is köszönöm!

Budapest, 2020. november 17.

Tisztelettel:
ÁEEK-EFF