OKFŐ - főoldal

Kiemelt szakorvosi szakmák, valamint költségtérítéses plasztikai és égés-sebészeti képzés rendszerbevételi eljárásának felhívásai

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV.15.) EüM. rendelet 3. § (1) és (1a) bekezdése alapján kiírásra kerültek:

a) a 2019. évi államilag támogatott kiemelt szakorvosi szakmák (idegsebészet, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem-orvostan, plasztikai és égés-sebészet), valamint

b) a 2019. évi plasztikai- és égés-sebészeti költségtérítéses képzés

rendszerbevételi eljárásának felhívásai.

A kiemelt szakorvosi szakmák rendszerbevételi eljárásának felhívása az alábbi helyen érhető el.

A plasztikai- és égés-sebészeti költségtérítéses képzés rendszerbevételi eljárásának felhívása a következő helyen érhető el.

A jelentkezési lapok leadási határideje: 2019. augusztus 22.

Tisztelettel:

ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztály

BSc ösztöndíj programban ösztöndíjat elnyert pályázatok

Tisztelt Pályázók!
 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által az ápoló-, mentőtiszt-, védőnő-, dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, vagy orvosi diagnosztikai analitikus, BSc szakképzésben résztvevő hallgatók számára meghirdetett pályázatot elnyert hallgatók listája az alábbi linken tekinthető meg.
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ösztöndíj szerződések megkötése érdekében az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal az ÁEEK fogja felvenni a kapcsolatot. Az ÁEEK megkereséséig Önöknek nincs teendője az elnyert ösztöndíjjal kapcsolatban. 
 
Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 2018/2019. tanév döntője/döntőjének eredményei

A szakképzésről szóló - többször módosított - 2011. évi CLXXXVII. törvény 73.§ (2) bekezdés h) pontja a szakképesítésért felelős miniszter feladataként határozza meg a szakmai tanulmányi versenyek szervezését. Az emberi erőforrások minisztere a 2018/2019. tanévben az 55 723 01 OKJ azonosító számú Ápoló szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló, nappali, vagy esti munkarendű iskolai rendszerű képzésben résztvevő tanulók számára hirdetett országos szakmai tanulmányi versenyt (továbbiakban: OSZTV), melynek megszervezésével és lebonyolításával az EMMI szakmai felügyelete mellett az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (továbbiakban: ÁEEK EFF) Szakképzés Fejlesztési Főosztályát bízta meg.
 

tovább

Estisek pályázhatnak az „Ápoló leszek” ösztöndíjra

Az „Ápoló leszek” ösztöndíjas program ezúttal az esti tagozatos egészségügyi szakmát tanulók pályázatait várja
 
 
Estisek pályázhatnak az „Ápoló leszek” ösztöndíjra
 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” elnevezésű projektje ezúttal az iskolarendszerű OKJ szakképzésben, esti munkarendben egészségügyi szakmát tanulók pályázatait várja
 
Megjelent az „Ápoló leszek” ösztöndíjas programban való részvételre vonatkozó 2018/2019. II. félévi pályázati felhívás az iskolarendszerű, esti munkarendben tanulók számára.
 
Az esti tagozatos, iskolarendszerű egészségügyi szakképzésben résztvevő tanulóknak 2019.04.08-tól 2019.04.30-ig van lehetőségük pályázatot benyújtani.
 
A pályázat célja, hogy a szakdolgozói utánpótlást ösztöndíjjal segítse, ezáltal hozzájáruljon a jól képzett és elhivatott egészségügyi szakdolgozók létszámának növeléséhez. A támogatás legfontosabb feltétele, hogy a tanulóknak a szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig kell a megszerzett végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgozniuk valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, amennyi ideig az ösztöndíjat kapták.
 
A Széchenyi 2020 programban több mint négymilliárd forintból megvalósuló projekt részeként várhatóan 3200 egészségügyi hivatást választó tanuló részesülhet ösztöndíjban.
 
További információ az aktuális ösztöndíjas pályázati lehetőségről itt érhető el.

Rózsaszín csekkes befizetés megszűnése

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az eljárási díjak (igazgatási szolgáltatási díj) befizetését kizárólag az OKFŐ Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára történő banki átutalással tudjuk elfogadni.

Számlaszámunk: 10032000-00362241-00000000

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a postán rózsaszín csekken feladott díjak, a Magyar Posta által megszüntetett szolgáltatás végett, Hivatalunkhoz nem érkezik meg, így a befizető részére a Posta visszaküldi a befizetett összeget.

Üdvözlettel:
OKFŐ Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság