OKFŐ - főoldal

Tájékoztatás a COVID-19 távoktatási program újraindulásáról

Tisztelt Egészségügyi Intézményvezető Úr/Úrhölgy!

A SARS-CoV-2 fertőzöttek számának exponenciális emelkedésére és az egészségügyi szakemberek egyre nagyobb számú kirendelésére tekintettel szükségesnek tartom felhívni a figyelmet a https://tavoktatas.aeek.hu portálon a 2020. szeptember 28-tól újraindult, és jelenleg is elérhető távoktatási programokra.

A COVID távoktatási kurzusok három szinten, orvosok, ápolók és egészségügyi felsőoktatásba járó hallgatók, valamint a szakirányú végzettséggel nem rendelkező önkéntes segédápolók részéreB-learning formában dolgozza fel a korona vírus fertőzöttek ellátását.

A meghirdetett program elméleti és gyakorlati elemekből tevődik össze, az elméleti tananyag elsajátítása elektronikus teszt kitöltésével zárul. A gyakorlati felkészítés a kijelölt egészségügyi szolgáltatók intenzív osztályain valósul meg.A két képzési elem együttes, sikeres teljesítése megfelel a szakdolgozók esetében a kötelező szakmacsoportos, az orvosok esetében a kötelező szinten tartó továbbképzés kritériumának.

A távoktatási portálon található tananyagok a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az orvosképzést folytató egyetemek és a COVID-19 fertőzött betegek ellátására kijelölt járványkórházak bevonásával aktualizálásra kerültek. A felületen – a jó gyakorlatok átvétele céljából - rendelkezésre bocsátjuk a COVID ellátásban közreműködő intézmények által megküldött helyi eljárásrendet is. A korábban regisztrált és a programot sikeresen teljesítők számára a felületen található megújult tananyagok továbbra is elérhetőek, számukra a zárótesztet és a gyakorlati felkészítést nem szükséges teljesíteni.

Azon egészségügyi intézmények számára, amelyek nem rendelkeznek intenzív osztállyal, az elektronikus felületen közzétettük azoknak az intézményeknek az elérhetőségét, amelyek a COVID távoktatás gyakorlati felkészítéséhez vállalták más intézmények munkatársainak felkészítését.

A COVID távoktatás szervezése és koordinációja az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) hatáskörébe tartozik, COVID továbbképzésre kizárólag a jelzett https://tavoktatas.aeek.hu távoktatási portálonkeresztül lehet jelentkezni, ennek működtetése tartozik az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság hatáskörébe.

A távoktatási programok ismételt elérhetőségéről, aktualizálásáról szóló jelen tájékoztató felhívást az EMMI kérésére ajánlom szíves figyelmükbe, segítséget nyújtva a járvány elleni sikeres küzdelemhez.

Segítő együttműködését, szakmai munkáját ezúton is köszönöm!

Budapest, 2020. november 17.

Tisztelettel:
ÁEEK-EFF

Ajánlás a Portfóliók készítéséhez

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet alapján a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározottak szerint a szakmai vizsgára bocsátás feltétele a valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítésén túl további sajátos követelményként a portfólió leadása, amely a vizsgázó haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított dokumentum.

Intézményünk mintaként a portfóliók elkészítéshez az Általános ápoló és a Mentőápoló szakmák esetében elkészítette a  Portfólió ajánlásokat, Igazolást és Nyilatkozatot a képzőintézmények számára.

Portfólió ajánlások:

- Portfólió Általános ápoló

- Portfólió Mentőápoló

A Gyakorló ápoló, Gyakorló csecsemő és gyermekápoló és a Gyakorló mentőápoló szakképzettséggel belépő tanulók részére készült ajánlások:

- Portfólió Általános ápoló beszámítással

- Portfólió Mentőápoló beszámítással

Ajánlás, Igazolás, Nyilatkozat a Gyakorló ápoló/ Gyakorló csecsemő és gyermekápoló szakképesítéssel rendelkező  Általános ápoló vizsgázók gyakorlati vizsgatevékenységének részét képező portfólió elkészítéséhez.

- Beszámítás ajánlás Általános ápoló

Ajánlás, Igazolás, Nyilatkozat a Gyakorló mentőápoló szakképesítéssel rendelkező Mentőápoló vizsgázók gyakorlati vizsgatevékenységének részét képező portfólió elkészítéséhez

- Beszámítás ajánlás Mentőápoló

Michalicza Ösztöndíj nyertesek listája

Tisztelt Pályázók!
 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által az ápolás mesterképben résztvevő hallgatók számára 2020. szeptember 30-án meghirdetett pályázatot elnyert hallgatók listája a michalicza.aeek.hu oldalon tekinthető meg.
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyertes pályázókkal az ÁEEK a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül ösztöndíj-szerződést köt, melyet a pályázat során megadott levelezési címre tértivevényes küldeményként küld meg a nyertes pályázók részére, egy ízben.
A küldemény átvételéről, valamint az aláírt szerződés határidőre történő visszaküldéséről az ösztöndíjasnak gondoskodnia kell, ellenkező esetben az ösztöndíj elnyerésére vonatkozó döntés érvényét veszti.

Az aláírt szerződéseket postai úton kérjük visszaküldeni az alábbi címre:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1085 Budapest, Horánszky u. 24.
A borítékra kérjük írják rá: „Michalicza
 
Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

BSc 3 Ösztöndíj nyertesek listája

Tisztelt Pályázók!
 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által az ápoló-, mentőtiszt-, védőnő BSc szakképzésben résztvevő hallgatók számára 2020. szeptember 30-án meghirdetett pályázatot elnyert hallgatók listája az bscapolo.aeek.hu oldalon tekinthető meg.
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyertes pályázókkal az ÁEEK a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül ösztöndíj-szerződést köt, melyet a pályázat során megadott levelezési címre tértivevényes küldeményként küld meg a nyertes pályázók részére, egy ízben.
A küldemény átvételéről, valamint az aláírt szerződés határidőre történő visszaküldéséről az ösztöndíjasnak gondoskodnia kell, ellenkező esetben az ösztöndíj elnyerésére vonatkozó döntés érvényét veszti.

Az aláírt szerződéseket postai úton kérjük visszaküldeni az alábbi címre:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1085 Budapest, Horánszky u. 24.
A borítékra kérjük írják rá: „BSc
 
Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés 2020. évi keretszámairól szóló közlemény módosítása

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020. évre meghirdetett háziorvostani rezidensi keretszámokat módosította. A módosításáról szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el.

Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ