OKFŐ - főoldal

Meghosszabbítjuk az "ápoló leszek" ösztöndíjprogram beadási határidejét

A rendkívüli egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel az Állami Egészségügyi Ellátó Központ meghosszabbítja az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 2019/2020. II. félévi pályázati felhívása keretében a pályázatok benyújtási határidejét, így elektronikus formában 

2020. május 31-én 12:00 óráig nyújthatók be a pályázatok.

A papír alapú pályázati adatlap és mellékleteinek postára adási határideje 

(postai bélyegző szerint) 2020. május 31. 24:00 óra.

A kapcsolódó információk (pl. sablonok): https://apololeszek.aeek.hu/osztondijprogram linkre kattintva, az „Ösztöndíjas pályázati felhívás” menüpont alatt érhetőek el.

A benyújtás időpontja szempontjából a postára adás dátuma számít. Az informatikai rendszerből kinyomtatott és Tanuló által aláírt pályázati adatlap postai beérkezésének hiányában a pályázat érvénytelen. Az Ösztöndíjas pályázati felhívás egyéb feltételei és a támogatható pályázatok darabszámára vonatkozó keretszámok változatlanok. 

Reméljük, hogy a hosszabbítás esélyt biztosít arra, hogy a korona vírus járvány okozta nehézségek ellenére is minél többen tudjanak sikeres pályázatot benyújtani.

A pályázat célja, hogy a szakdolgozói utánpótlást ösztöndíjjal segítse, ezáltal hozzájáruljon a jól képzett és elhivatott egészségügyi szakdolgozók létszámának növeléséhez. A támogatás legfontosabb feltétele, hogy a tanulóknak a szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig kell a megszerzett végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgozniuk valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, amennyi ideig az ösztöndíjat kapták.

A Széchenyi 2020 programban több mint négymilliárd forintból megvalósuló projekt részeként várhatóan 3200 egészségügyi hivatást választó tanuló részesülhet ösztöndíjban.

További információ az aktuális ösztöndíjas pályázati lehetőségről itt érhető el.

 

Közlemény a működési nyilvántartásról

Tisztelt Ügyfelünk!
 
A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete értelmében, ha az  egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának érvényességi ideje 2020. március 11-ét követően, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a  nyilvántartás érvényességi ideje 2020. március 15-től a  veszélyhelyzet lejártát követő 90 nappal meghosszabbodik.
A jogszabály vonatkozik minden, a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró működési nyilvántartásra, ezért a rendelkezést ezen működési nyilvántartások időtartamának megállapításánál figyelembe kell venni akkor is, ha az adott egészségügyi dolgozó működési nyilvántartása a nyilvántartás érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó külön rendelkezést nem tartalmaz. Az egészségügyi dolgozó a működési nyilvántartás érvényességi idejének a rendelet alapján történt meghosszabbítása időtartama alatt egészségügyi tevékenységvégzésre jogosult.
 
A 2020. március 11-ét követően lejárt (lejáró), azonban a kormányrendelet hatályba lépését megelőzően már megújított nyilvántartások érvényességi idejét nem érinti a fent hivatkozott meghosszabbítás, azok a lejárattól számított 5 évig érvényesek.  
 
A működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmek feldolgozása a veszélyhelyzet időtartama alatt is folyamatos.
A veszélyhelyzet időtartama alatt a kérelmek a postai úton kívül e-mailben, az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is előterjeszthetők. Az e-mailben megküldött kérelmeket is kizárólag aláírva, a szükséges mellékletekkel együttesen fogadjuk el. Kérjük ezért, hogy a kitöltött kérelmet nyomtassa ki, írja alá, csatolja hozzá a kérelem pozitív elbírálásához szükséges mellékleteket és szkennelést követően küldje meg a fenti e-mail címünkre. A hiányos kérelmeket visszaküldjük.
A személyes ügyfélszolgálat zárva tartására tekintettel a kérelmek személyesen nem nyújthatók be.
 
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi dolgozó a kötelező elméleti továbbképzését a 11/2020. (III.14.) EMMI rendelet értelmében 2021. december 31-ig távoktatás keretében is megtartható továbbképzéssel is teljesítheti.
 
Tisztelettel:
ÁEEK EFF Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály

Közlemény a kötelező szakmacsoportos és kötelező szintentartó továbbképzések távoktatásban történő megtartásáról

Tisztelt Továbbképzés Szervező!
 
Tájékoztatjuk, hogy az emberi erőforrások minisztere 2020. március 15-től hatályos 11/2020. (III. 14.) EMMI rendelete lehetővé teszi, a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet és 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos és kötelező szintentartó továbbképzések távoktatás formájában történő megtartását.
 
A hivatkozott rendelet szerint a kötelező szakmacsoportos és kötelező szintentartó továbbképzések szakmai tartalmában meghatározott kötelező reanimációs elem távoktatási formában történő elméleti oktatással megvalósítható, gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül.
 
A távoktatásban történő továbbképzések rendeletben meghatározott kritériumai:
- A továbbképzés sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint
- sajátos ismeretátadási-tanulási módszerek használatával valósulhat meg.
- A továbbképzés kivitelezéséhez az oktató és a továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolata szükséges, melyet a résztvevő önálló munkája egészít ki.
 
A távoktatásban történő továbbképzések tudásszint felmérésének kritériumai:
- A tudásszint felmérése a szolgáltató (szervező) birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik.
- A  szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni.
 
Egyéb rendelkezések:
-  A programot a  munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni.
-  A 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet alapján szervezett kötelező szintentartó továbbképzések esetén a rendelet 3. § (5) és (5a) bekezdésében meghatározott 75%-os részvételi arányt távoktatás esetén nem kell figyelembe venni.
 
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság

Tájékoztatás személyes ügyfélfogadás szüneteléséről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus terjedésének mérséklése érdekében 2020. március 16-tól a személyes ügyfélszolgálat Főigazgatóságunk valamennyi főosztálya tekintetében szünetel.

Tisztelettel:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság

Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály
Elismerési és Monitoring Főosztály
Szakképzés Szervezési Főosztály
Szakképzés Támogatási Főosztály
Egészségügyi Szakkönyvtári és Kiadói Főosztály
Szakképzés Fejlesztési Főosztály
Nemzeti Vizsgabizottság 

Ösztöndíj szerződések postázása

Tisztelt Ösztöndíj Pályázók!
 
Az ÁEEK 2020. február 28-án megkezdi az ösztöndíjszerződések postázását az Önök által megadott postacímekre.
 
Kérjük, hogy fokozottan figyeljék postájukat, postai értesítőiket.
 
Az aláírt szerződéseket postai úton kérjük visszaküldeni.
 
Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ösztöndíj folyósításának feltétele a választott egyetemmel kötött szakképzési szerződés ÁEEK felé igazolt megléte!
 
Amennyiben fentiekkel kapcsolatosan további kérdéseik lennének, kérjük, azt e-mailben küldjék meg a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. Kérjük továbbá, hogy levelükbe minden esetben írják bele pecsétszámukat, illetve elsődleges képzőhelyük megnevezését!