OKFŐ - főoldal

Versenyfelhívás

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2022. évi 62. számában a III. Közlemények részében megjelent a Belügyminisztérium felhívása a 03. Egészségügy ágazat Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeire a 2022/2023. tanévre vonatkozóan

regisztráció

Michalicza-ösztöndíj pályázat eredménye 2022 november

Tisztelt Pályázók!
 
Az Országos Kórházi Főigazgatóság által az ápolás mesterképzésben résztvevő hallgatók számára 2022. október 5-én meghirdetett pályázatot elnyert hallgatók listája a michalicza.okfo.gov.hu oldalon tekinthető meg.
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyertes pályázóknak az OKFŐ a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül Ösztöndíj Támogatói Okiratot küld, mely postai úton tértivevényes küldeményként megküldésre kerül a Támogatott részére. A küldemény átvételéről és megőrzéséről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.
 
Tisztelettel:
Országos Kórházi Főigazgatóság

BSc-ösztöndíj pályázat eredménye 2022. november

Tisztelt Pályázók!
 
Az Országos Kórházi Főigazgatóság által az ápoló-, mentőtiszt-, védőnő szülésznő, orvosi diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika / orvosi kutatólaboratóriumi analitika / radiográfia / patológiai analitika) BSc szakképzésben résztvevő hallgatók számára 2022. október 05-én meghirdetett pályázatot elnyert hallgatók listája az bscapolo.okfo.gov.hu oldalon tekinthető meg.
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyertes pályázóknak az OKFŐ a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül Ösztöndíj Támogatói Okiratot küld, mely postai úton tértivevényes küldeményként megküldésre kerül a Támogatott részére. A küldemény átvételéről és megőrzéséről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.
 
Tisztelettel:
Országos Kórházi Főigazgatóság

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés 2023. évi keretszámai

Tisztelt Képzőhelyek!

A Belügyminisztérium az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján meghatározta a támogatott rezidensképzés 2023. évi keretszámait, valamint a hiányszakmák körét.
 
A 2023. évi keretszámokról szóló tájékoztató ezen a linken érhető el.
 
Tisztelettel:
Országos Kórházi Főigazgatóság

Vezető rezidensi pályázat

Tisztelt Rezidensek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság a szakképzésben résztvevő jelöltek részére a mai napon meghirdeti
 
- vezető rezidensi pályázatát.
 
A jogszabály rendelkezései alapján a vezető rezidens feladata:
 
a) az egyetemi régióba tartozó szakorvosjelöltekkel való folyamatos kapcsolattartás,
b) a szakképzéssel összefüggő ügyekben a képzőhelyekkel vagy a szakképzési központokkal való kapcsolattartás segítése,
c) a szakképzési grémium munkájában történő részvétel és
d) a grémiumvezető által rábízott feladatok elvégzése.
 
A vezető rezidensek kiválasztására a szakorvosi alap szakképesítések tekintetében kerül sor egyetemi régiónként, azzal, hogy azon szakmák esetében, amelyeknél országos grémium létrehozására kerül sor, vagy országosan egyidejűleg 20 fő vagy annál kevesebb jelölt vesz részt a szakképzésben, országosan egy vezető rezidens kiválasztására kerül sor. A megpályázható vezető rezidensi helyek listáját a pályázat melléklete tartalmazza.
 
A pályázat, valamint a beadásához szükséges dokumentumok az alábbi linkekről letölthetők:
 
 
 
 
A pályázatok benyújtásának határideje 2022. november 4. A határidő jogvesztő, a leteltét követően benyújtott pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. Az előzetesen elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:
 
Országos Kórházi Főigazgatóság
Rezidensképzési Osztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.
 
A postai úton megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.
 
Tisztelettel:
Országos Kórházi Főigazgatóság